DHBK

Thư mời viết bài hội nghị quốc tế “International Conference on Control, Robotics and Informatics – ICCRI2022”

25/09/2021 10:24

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đồng tổ chức Hội nghị quốc tế"5th International Conference on Control, Robotics and Informatics (ICCRI 2022)" (phối hợp với ĐH Bách khoa HCM và The Hong Kong Polytechnic University), dự kiến tổ chức vào 2-4/4/2022.

Thời gian nộp bài: 15/11/2021

Các lĩnh vực Hội nghị như:

Control and Robotics
Robust control
Complex systems
Co-operative control
Mobile robotics
Modeling and identification
Robot control

Informatics

Intelligent Control Systems and Optimization
Robotics and Automation Signal Processing
Sensors, Systems Modelling
Control Industrial Informatics
......

Accepted papers sẽ được đăng ở Springer book (EI Compendex, Scopus index).
Thông tin chi tiết xem tại website: http://www.iccri.org/index.html

Kính đề nghị Quý thầy/cô quan tâm nộp bài.

Phòng KHCN&HTQT