Đào tạo Sau Đại học

Lễ ký kết chương trình hợp tác Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025

19/08/2022 11:07

Chiều 17.8.2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng thống nhất ký kết chương trình hợp tác Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2022 – 2025.


Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự buổi ký kết, về phía Trường Đại học Bách khoa, có PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo một số Phòng, Trung tâm và giảng viên đại diện Khoa Môi trường, Khoa Xây dựng Công trình thủy. Về phía Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, có Ông Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở, Bà Phan Thị Á Kim – Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng ban; trung tâm thuộc Sở.


PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường và tỉnh Quảng Nam trong các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần giải quyết những bài toán của địa phương. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học được Nhà trường chú trọng và là thế mạnh của đội ngũ giảng viên. Thông qua sự hợp tác này, Nhà trường sẽ có cơ hội đề xuất, tham gia các nhiệm vụ KH&CN, từ đó góp phần triển khai ứng dụng các thành tựu KH&CN cho tỉnh Quảng Nam.


Ông Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam phát biểu

Ông Nguyễn Phi Thạnh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam chia sẻ, mặc dù giữa Sở và Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN chưa ký kết chương trình hợp tác cụ thể về khoa học công nghệ, thế nhưng từ trước đến nay, Nhà trường cùng các giảng viên vẫn luôn tích cực và hết lòng hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề của địa phương thông qua các công trình nghiên cứu, chuyển giao công nghệ. Ông Nguyễn Phi Thạnh thay mặt lãnh đạo sở gửi lời cảm ơn chân thành đến Nhà trường vì những đóng góp thiết thực trong thời gian qua. Ông hy vọng chương trình ký kết này sẽ tiếp tục là cơ sở để hai bên triển khai nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại nhiều giải pháp, nhiều hướng nghiên cứu thực tế, nâng cao nguồn nhân lực KH&CN, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Hoạt động hợp tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam và Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng nhằm hướng đến:

1. Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam và nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động KH&CN, đào tạo của Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

2. Góp phần đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Góp phần nâng cao nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam.


Đại diện lãnh đạo các phòng ban hai bên đề xuất thêm ý kiến trong nội dung hợp tác

Hai bên sẽ hợp tác nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực như: Biến đổi khí hậu; dược liệu; nông nghiệp thông minh; cơ khí chế tạo; logistic; đa dạng sinh học; chuyển đổi số; các lĩnh vực khác liên quan đến công nghệ 4.0… Hợp tác trong việc tăng cường năng lực, tiềm lực khoa học và công nghệ như hỗ trợ chuyên gia, đào tạo nhân lực, hỗ trợ xây dựng các chiến lược, kế hoạch về khoa học và công nghệ; hỗ trợ triển khai các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.


Lễ ký kết diễn ra thành công tốt đẹp

Cho đến cuối năm 2023, hai đơn vị sẽ triển khai một số hoạt động cụ thể theo nội dung hợp tác đó là:

1. Kết nối, khảo sát nhu cầu của các tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

2. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp; Hỗ trợ về chuyên gia khoa học và công nghệ;

3. Chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND;

4. Thiết lập các kênh hợp tác phát triển KH&CN phục vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đặc biệt trong lĩnh vực áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN