DHBK

Phiên họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH tiềm năng năm học 2021- 2022

14/03/2022 13:29

Chiều ngày 03/03/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài Sinh viên NCKH tiềm năng năm học 2021- 2022 đã tổ chức phiên họp để đánh giá, nghiệm thu đề tài  Sinh viên NCKH tiềm năng năm học 2021- 2022.

A group of people in a meeting

Description automatically generated with medium confidence

A group of people wearing masks

Description automatically generated with medium confidence

A group of people wearing masks

Description automatically generated with medium confidence
Sinh viên tham gia báo cáo tại phiên họp nghiệm thu

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cùng PGS.TS Nguyễn Đình Lâm, ThS. Hoàng Quang Huy - Ủy viên Hội đồng, ThS. Nguyễn Thành Công - Thư ký của Hội đồng cùng các thầy cô là giảng viên các Khoa có đề tài của sinh viên được tham gia nghiệm thu.

A picture containing table, person, indoor, drink

Description automatically generated
PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài

Năm nay, Hội đồng đánh giá đã nhận được 32 đề tài nghiên cứu theo đăng ký của 14 Khoa. Trải qua vòng sơ loại vào tháng 11/2021, Hội đồng đã lựa chọn được 05 đề tài để Nhà trường ký hợp đồng cấp  kinh phí nghiên cứu. Sau quá trình đánh giá,  Hội đồng đã  đồng ý nghiệm thu 04 đề tài có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao, có thể áp dụng vào mô hình thực tếvà 01 đề tài chưa đạt được kết quả như thuyết minh đã đăng ký, được Hội đồng đồng ý cho phép gia hạn thời gian thực hiện nghiên cứu thêm 06 tháng.

A person with a mask on his face sitting at a desk with a person behind him

Description automatically generated with low confidence
PGS.TS Nguyễn Đình Lâm đánh giá tại phiên nghiệm thu và tuyển chọn đề tài

Đánh giá về đề tài sinh viên NCKH năm nay, PGS.TS Nguyễn Đình Lâm nhận định: “Đề tài được triển khai tốt, sản phẩm đã có được các thông số kỹ thuật rõ ràng, đáp ứng được các yêu cầu của thực tế sản xuất, tính tích hợp và liên ngành mạnh mẽ, ứng dụng được các xu hướng công nghệ hiện đại của công nghiệp 4.0: IoT, AI, nhận diện khuôn mặt... Một số đề tài có tình khoa học cao có khả năng công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước có uy tín. Các nhóm sinh viên thể hiện ý thức trách nhiệm cao, thái độ nghiêm túc trong việc tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để tiếp tục thực hiện các nghiên cứu để hoàn thiện các sản phẩm của đề tài”.

A picture containing person, standing

Description automatically generated

A picture containing indoor

Description automatically generated
Sinh viên và mô hình đề tài nghiên cứu

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN