Nghiên cứu sinh Hồ Đức Tâm Linh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

29/12/2022 08:43

Sáng ngày 24/12/2022, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Hồ Đức Tâm Linh với đề tài: “Xử lý tín hiệu ghép kênh phân chia theo mode dựa trên các mạch tích hợp quang tử”, chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Tấn Hưng và TS. Trương Cao Dũng.


Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Võ Việt Minh Nhật - Đại học Huế; Phản biện 1.

3. PGS.TS. Nguyễn Thế Quang - Học viện Kỹ thuật Quân sự; Phản biện 2.

4. PGS.TS. Nguyễn Xuân Quyền - Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phản biện 3.

5. PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng - Đại học Đà Nẵng; Ủy viên 1.

6. PGS.TS. Võ Thanh Tú - Đại học Huế; Ủy viên 2.

7. TS. Phan Trần Đăng Khoa - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Thư ký Hội đồng.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Hồ Đức Tâm Linh

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Hồ Đức Tâm Linh. Thầy cho biết, trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Hồ Đức Tâm Linh đã có 9 bài báo, công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài đang nghiên cứu được công bố trong nước và quốc tế.

Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.


NCS Hồ Đức Tâm Linh trình bày tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Luận án hướng đến là sự phát triển của các kiến trúc xử lý tín hiệu quang đa mode dựa trên công cụ mạch tích hợp quang tử. Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất một số cải tiến về chức năng trong bộ chuyển mạch quang đa mode và đề xuất ba cấu trúc liên quan đến các mode kết nối với bộ chuyển mạch đó trong mạng ghép kênh phân chia theo mode.

Ảnh có chứa trong nhà, trần, người, bàn

Mô tả được tạo tự động


Hội đồng đánh giá luận án

Đề tài nghiên cứu của NCS Hồ Đức Tâm Linh nhận được nhiều đánh giá, góp ý và ý kiến phản biện đến từ Hội đồng. Nội dung luận án phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS có thể làm nghiên cứu sâu hơn đối với đề tài này.

NCS Hồ Đức Tâm Linh đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 7/7 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án trực tiếp.

Trong niềm xúc động, NCS Hồ Đức Tâm Linh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án, để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các Thầy Cô Khoa Điện tử - Viễn thông và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN