Gia hạn đăng ký dự thi tiếng Anh TOEIC quốc tế đợt tháng 3/2021

16/03/2021 13:41

- Trường thông báo về việc gia hạn đăng ký dự thi tiếng Anh TOEIC quốc tế đợt tháng 3/2021, nhưng do số lượng sinh viên đăng ký ít, Trường điều chỉnh thời gian như sau:
   + Đăng ký dự thi: đến hết ngày 18/03 (xem cách đăng ký dự thi tại đây)
   + Thời gian thi: Ngày 27/03 (sẽ thông báo cụ thể địa điểm sau)