Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 12.07.2020

17/06/2020 14:13

- Sinh viên đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 12.7.2020 tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020. 

Mẫu Sinh viên đăng kí dự thi TẠI ĐÂY