Giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020

03/04/2020 16:01

GIỚI THIỆU CÁ NHÂN, TẬP THỂ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VỪ A DÍNH NĂM 2020
Nhà trường thông báo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng giải thưởng Vừ A Dính năm 2020, cụ thể như sau:
1. Tiêu chuẩn:
- Sinh viên là người dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo có thành tích học tập, lao động xuất sắc, có sáng kiến, mô hình mang lại lợi ích thiết thực cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo (Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn).
- Tập thể đã có công trình NCKH, những việc làm ý nghĩa, hiệu quả cho đồng bào, địa phương miền núi, hải đảo.
- Tập thể cá nhân đề cử xét chọn chưa từng được nhận Giải thường Vừ A Dính.
2. Hồ sơ:
- Bản báo cáo thành tích (Theo file ảnh đính kèm)
- Minh chứng về thành tích học tập, hoàn cảnh khó khăn...
3. Thời gian và cách thức nộp:
- Cá nhân, tập thể sinh viên đủ tiêu chuẩn vui lòng nộp hồ sơ (bản scan) về hộp thư hc1csv@dut.udn.vn trước 16h00 ngày 06/4/2020 và đồng thời gửi bản cứng theo đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Công tác Sinh viên, Đại học Bách khoa-ĐHĐN - Đ/c: 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

 

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích tập thể: