DHBK

Mời gửi bài và tham gia Hội thảo ISAT-21 tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

14/09/2022 13:59

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN với Trường Đại học Kogakuin (KU, Nhật Bản), Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài Loan (STUST, Đài Loan), Đại học Los Baños (UPLB, The Philippines). Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 21 được tổ chức online với chủ đề “Engineering Innovation for Sustainable Future” (ISAT-21) từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022. Đây là cơ hội giao lưu học thuật với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học đến từ các Trường đối tác nêu trên cũng như các trường đại học kỹ thuật trong khu vực.

Các chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không giới hạn): 

1. Kỹ thuật y sinh và hóa sinh/Biomedical Engineering and Biochemistry 

2. Hóa hữu cơ tổng hợp/Synthetic Organic Chemistry 

3. Công nghệ thông tin và truyền thông/Information and Communications Technology (ICT) 

4. IoT và hệ thống thông minh/Internet of Things (IoT) and Smart System 

5. Năng lượng và giao thông/Energy and Transportation 

6. Vật liệu tiên tiến/Advanced Functional Materials 

7. Kiến trúc và xây dựng/Architecture and Civil Engineering 

8. Sản xuất thông minh và Robot/Intelligent Manufacture and Robot 

9. Giáo dục và khoa học nhân văn/Education and Human Science 

Bài báo khoa học tham dự ISAT-21 được viết bằng tiếng Anh với nội dung không quá 05 trang. Bản định dạng cho bài báo hoàn chỉnh được đăng trên web Hội thảo. Thời hạn gửi bài là 24 tháng 10 năm 2022. Các bài báo được chấp nhận sẽ được đăng tải trong kỷ yếu Hội thảo ISAT-21 (Ban Tổ chức sẽ cố gắng xin số ISBN, nếu có thể)

Thông tin chi tiết về Hội thảo ISAT-21 được đăng tải tại Website Hội thảo: http://dut.udn.vn/ISAT21

Vì vậy, phòng KHCN&HTQT thông báo rộng rãi thông tin này đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết để viết bài tham gia Hội thảo ISAT-21.

Phòng KHCN&HTQT