DHBK

Tổ chức khảo sát ý kiến sinh vên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo năm học 2021-2022

25/08/2022 09:56

Căn cứ Kế hoạch số 2658/QĐ-ĐHBK ngày 19/10/2021 của Trường Đại học Bạch khoa về khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, Trường Đại học Bách khoa triển khai khảo sát ý kiến sinh vên về mức độ đáp ứng của Chương trình đào tạo (CTĐT) và hoạt động đào tạo (HĐĐT) của Trường trong năm học 2021-2022. Ngay Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục yêu cầu sinh viên các khoá 2019, 2020, 2021 thực hiện các việc sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại trang thông tin điện tử: http://fb.dut.udn.vn để đánh giá CTĐT và HĐĐT trực tuyến,
  2. Thời gian đánh giá:  Từ 25/8/2022 đến 15/9/2022

Nội dung chi tiết xem tại đây