DHBK

Danh mục đề tài Cấp Nhà nước

29/07/2022 11:11

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Cấp

Năm thực hiện

Năm kết thúc

1

Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu Cá Ngừ bằng Công nghệ Sinh học

TS. Bùi Xuân Đông

Bộ Công thương

2017

2018

2

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất thức ăn nuôi cá diêu hồng và phân bón sinh học trồng rau từ phế phụ phẩm chế biến thực phẩm

PGS.TS. Đặng Minh Nhật

Bộ Công thương

2019

2021