DHBK

Triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm 2022-2023

15/06/2022 09:09

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong sinh viên với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, tạo dựng một môi trường học tập, nghiên cứu năng động và sáng tạo, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai hoạt động sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023 và chủ động thực hiện những nội dung sau đây:

  1. Thông báo rộng rãi nội dung công văn này đến toàn bộ sinh viên trực thuộc để thực hiện đăng ký đề tài sinh viên NCKH năm học 2022 – 2023.
  2. Bên cạnh các đề tài sinh viên NCKH thường niên, Nhà trường sẽ thành lập Hội đồng đánh giá và tuyển chọn các “Đề tài sinh viên NCKH tiềm năng” (đề tài có khả năng tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ hoàn chỉnh, có tính ứng dụng, sáng tạo, khởi nghiệp cao), và triển khai ký hợp đồng với mức kinh phí hỗ trợ cao hơn. Tỷ lệ đề tài sinh viên NCKH tiềm năng chiếm tối đa 15% tổng số lượng đề tài sinh viên NCKH của mỗi đơn vị.
  3. Các đơn vị tổng hợp, xét duyệt và nộp phiếu đề xuất các đề tài sinh viên NCKH của đơn vị mình (theo các mẫu đính kèm). Lưu ý đảm bảo các điều kiện sau:

+ Số lượng sinh viên tham gia thực hiện một đề tài NCKH không quá 05, trong đó phải xác định 01 sinh viên chịu trách nhiệm chính.

+ Mỗi sinh viên không tham gia quá 02 đề tài.

Hội nghị sinh viên NCKH và Triển lãm BKDN Techshow 2022 – 2023 dự kiến sẽ được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022.

Đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung trên và nộp danh mục đề xuất các đề tài sinh viên NCKH (thường niên và tiềm năng) về Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế trước ngày 15 tháng 8 năm 2022 qua email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Phòng KHCN&HTQT (ThS. Nguyễn Thành Công), Phòng S02.03 Smart Building;

ĐT: 0236.3679868; Email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn

Kế hoạch và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây