DHBK

Điều chỉnh thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Ngọc Hải

06/10/2020 10:41

Theo kế hoạch, ngày 29/8/2020 nghiên cứu sinh Trần Ngọc Hải bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Tuy nhiên, trong thời gian trên tại Đà Nẵng đang thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, nhà Trường có thông báo hoãn thời gian bảo vệ do dịch bệnh COVID-19. Thời gian dự kiến bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường là ngày 17/10/2020. Tuy nhiên, hội đồng không tổ chức họp đánh giá luận án do xảy ra một trong những trường hợp tại điểm d, khoản 3, điều 27 theo Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26/4/2010. Do vậy, buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường được tổ chức theo kế hoạch mới như sau:

Đề tài: Nghiên cứu điều khiển tốc độ của trục quay truyền động bằng động cơ thủy lực

Ngành: Kỹ thuật cơ khí

Mã số: 9520103

Thời gian: 14h00, ngày 18/10/2020 (Chủ nhật)

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Phòng Đào tạo