DHBK

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên sau đại học - đợt 1/2017

25/02/2017 08:18

Đại học Đà Nẵng tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên sau đại học - đợt 1/2017: Ngày thi: 15/04/2017, đăng ký dự thi: đến hết ngày 31/03/2017.

[Xem chi tiết thông báo tại đây]

[Xem định dạng đề thi, đề thi mẫu tại đây]