NCS Huỳnh Triệu Vỹ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Khoa học máy tính

11/04/2023 12:22

Sáng ngày 08/4/2023, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Huỳnh Triệu Vỹ, chuyên ngành Khoa học máy tính, với đề tài: “Nghiên cứu và phát triển một số kỹ thuật che giấu thông tin nhạy cảm trong khai phá hữu ích cao”, dưới sự hướng dẫn của TS. Trương Ngọc Châu và TS. Lê Quốc Hải.


PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Huỳnh Triệu Vỹ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Trường Đại học Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, Phản biện 1;

3. PGS.TS. Võ Viết Minh Nhật, Đại học Huế, Phản biện 2;

4. TS. Phạm Xuân Hậu, Trường Đại học Quảng Bình, Phản biện 3;

5. PGS.TS Nguyễn Mậu Hân – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Ủy viên 1;

6. PGS.TS Võ Trung Hùng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật - ĐHĐN, Ủy viên 2;

7. TS. Phạm Công Thắng, Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Huỳnh Triệu Vỹ. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua, đặc biệt là các bài báo được công bố trên tạp chí - kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế.


PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi, Chủ tịch Hội đồng

Luận án của NCS Huỳnh Triệu Vỹ là công trình nghiên cứu có tính thực tiễn và khoa học cao. Đóng góp chính của luận án là đã đề xuất các thuật toán che giấu thông tin nhạy cảm trong khai phá hữu ích cao dựa trên kỹ thuật heuristic và đề xuất thuật toán ẩn tập hữu ích cao và phổ biến nhạy cảm dựa trên lý thuyết giàn. Luận án đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thể hiện ở nội dung các công trình đã công bố cũng như trong nội dung luận án.

Tại buổi bảo vệ, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. Đồng thời NCS Huỳnh Triệu Vỹ đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 7/7 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án trực tiếp.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
NCS Huỳnh Triệu Vỹ trình bày Luận án trước Hội đồng

A person sitting at a table

Description automatically generated with low confidence
NCS Huỳnh Triệu Vỹ trả lời các câu hỏi phản biện từ Hội đồng

A picture containing indoor, person

Description automatically generated

A group of people sitting at a table

Description automatically generated with medium confidence

A picture containing person, indoor, people, table

Description automatically generated

A picture containing wall, person, indoor, person

Description automatically generated
Các thầy cô trong Hội đồng nhận xét về đề tài của NCS

Trong niềm xúc động, NCS Huỳnh Triệu Vỹ đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong Hội đồng đánh giá luận án đã có những ý kiến góp ý cụ thể, chi tiết để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường:

A group of men posing for a photo

Description automatically generated with medium confidence

A couple of men posing for the camera

Description automatically generated with low confidence

A person standing next to a person holding a bouquet of flowers

Description automatically generated with medium confidence

A group of men standing in front of a sign

Description automatically generated with medium confidence

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

A group of people posing for a photo

Description automatically generated

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN