Thông báo của Nhà trường về cảnh báo học vụ

19/03/2019 15:07

16/03/2019:  Danh sách SV bị hủy học phần HK2/2018-2019 do chây ỳ không chịu đóng học phí

Danh sách SV bị hủy học phần HK2/2018-2019 do chây ỳ không đóng học phítại đây.
- Cảnh báo đối với các SV có tên trong Danh sách trên: cuối học kỳ sẽ bị buộc thôi học nếu có khối lượng học tập HK2 là 0 tín chỉ.

13/03/2019:  Thông báo liên quan đến khám chữa bệnh theo chế độ BHYT

- Nhà trường tiếp nhận phản ánh của một số SV gặp trục trặc khi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT. Sự cố này có thể do sai lệch quản lý dữ liệu bên cơ quan BHYT. Trường đã gửi công văn đến cơ quan BHYT đề nghị phối hợp giải quyết đảm bảo quyền lợi của sinh viên
- Lưu ý: Nếu gặp trục trặc trong quá trình khám chữa bệnh BHYT thì SV liên hệ với bác sĩ Dương Hoài Thọ (Tổ Y tế - Môi trường) trực tiếp hoặc qua ĐT: 0905439402 để được hỗ trợ. Nhà trường đề nghị SV xem thông báo của Trường để tra cứu thông tin liên quan đến hiệu lực thẻ BHYT của mình: tại đây.

 11/03/2019:  Các Quyết định học vụ cuối HK1/2018-2019 và các thông báo cảnh báo hết thời hạn đối với SV còn thiếu chứng chỉ

- Quyết định & danh sách SV bị buộc thôi học: từ học kỳ 2/2018-2019 đối với SV chương trình truyền thống, chất lượng caotừ Quarter 2 đối với SV chương trình tiên tiến;
- Quyết định & danh sách SV bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ 1/2018-2019: SV chương trình truyền thống, chất lượng caoSV chương trình tiên tiến;
- Thông báo xử lý: SV ngừng học quá thời hạn Trường cho phépSV không chịu đăng ký học HK2/2018-2019;
- Thông báo cảnh báo các SV sắp hết hạn nộp chứng chỉ cho Trường để được công nhận tốt nghiệp: tại đây.