DHBK

Kết quả khen thưởng hoạt động KHCN thành phố Đà Nẵng năm 2021

29/04/2022 21:17

Căn cứ theo QĐ số 955/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2022 về việc tặng bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm nay có được 17 cá nhân được khen thưởng ở các nội dung như sau:

1. Gải pháp hữu ích:

PGS.TS. Lê Thị Xuân Thuỳ

2. Bài báo Khoa học xuất sắc trên tạp chí khoa học uy tín:

TS. Nguyễn Phước Quý Duy, ThS. Trần Thị Thu Thảo

3. Bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học uy tín:

TS. Hoàng Phương Tùng, TS. Mai Anh Đức, TS. Ngô Ngọc Tri, ThS. Trương Ngọc Sơn, TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn, TS. Nguyễn Phước Quý Duy, TS. Nguyễn Thị Phương Quyên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, TS. Nguyễn Văn Quang, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, TS. Phạm Ngọc Phương, TS. Phạm Ngọc Quang, TS. Phạm Ngọc Vinh, TS. Phạm Thành Hưng

Xin chúc mừng tất cả các giảng viên có tên ở trên.

Quyết định khen thưởng vui lòng xem tại đây