DHBK

Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Cơ sở đợt 1 do Trường Đại học Bách khoa quản lý, triển khai thực hiện trong năm 2022

15/11/2021 15:53

Căn cứ kế hoạch Khoa học & Công nghệ (KH&CN) hàng năm của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp Cơ sở đợt 1 do Trường Đại học Bách khoa quản lý và triển khai thực hiện trong năm 2022, thông tin cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký

  • Đăng ký tại website quản lý khoa học của Nhà trường (tại Mục: Đề xuất đề tài) https://khcn.dut.udn.vn/ (xem thêm ở file hướng dẫn tại đây).
  • Phiếu đề xuất đề tài (theo mẫu T1 tải tại đây) có chữ ký của người đề xuất và lãnh đạo đơn vị được tải lên website.
  1. 2.Tiêu chí ưu tiên tuyển chọn đề tài NCKH cấp Cơ sở

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí thuộc danh mục WoS và Scopus, tạp chí KH&CN chuyên ngành hoặc, kỷ yếu Hội thảo/hội nghị quốc gia và quốc tế.

- Các sản phẩm có thương hiệu Nhà trường hoặc có khả năng triển khai ứng dụng cao, cụ thể như: máy móc, thiết bị, vật liệu… và làm cơ sở cho đăng ký sở hữu trí tuệ (phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, thương hiệu…).

  1. 3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16 giờ, ngày 30/11/2021 (thứ Ba)
  2. 4. Thời gian thực hiện đề tài: 1 năm (từ 01/2022 ÷ 12/2022)
  3. 5. Một số lưu ý

Các cá nhân chưa có lý lịch khoa học, không cập nhật lý lịch khoa học trên website https://khcn.dut.udn.vn/, chậm nghiệm thu đề tài các cấp sẽ không được xét duyệt đề tài mới.

Nhằm đảm bảo kế hoạch chung, Nhà trường kính thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô được biết thông tin và đăng ký thực hiện đề xuất đề tài NCKH cấp Cơ sở đợt 1.

Thông báo chi tiết vui lòng xem tại đây.

Phòng KHCN&HTQT.