TRUNG TÂM MẠNG LƯỚI MOBIFONE MIỀN TRUNG TUYỂN DỤNG

05/08/2022 09:13

🎖 Kỹ sư/ Cử nhân CNTT/ĐTVT làm việc tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

🎖 Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Cử nhân Kinh tế làm việc tại Đà Nẵng

⏰Thời hạn nhận hồ sơ: 21/8/2022 (Thời gian dự kiến thi tuyển: Tháng 08/2022 tại Đà Nẵng)

📧 Ứng tuyển ngay: Nộp hồ sơ qua email tuyendung.mlmt@mobifone.vn và cập nhật thông tin cá nhân tại https://bit.ly/MLMT_Tuyendung2022

☎️Thông tin liên hệ: Bộ phận Nhân sự - Phòng Tổ chức - Hành chính - Trung tâm mạng lưới MobiFone miền Trung, địa chỉ: Đường số 2, KCN Đà Nẵng, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 02363932977

Thông tin chi tiết: https://www.mobifone.vn/tuyen-dung/chi-tiet/1481