Cẩm Nang Sinh Viên

25/02/2022 14:38

MẬT KHẨU SINH VIÊN

1. Để cấp lại mật khẩu website trang sv.dut.udn.vn, sinh viên dùng email trường cấp gửi về địa chỉ mail hc1csv@dut.udn.vn với nội dung như sau:

- Tiêu đề: Hỗ trợ cấp lại mật khẩu trang sv.dut.udn.vn

- Nội dung: Họ và tên SV, Số thẻ SV, chụp ảnh CMND/CCCD, thẻ SV ( đối với sinh viên đã có thẻ) hỗ trợ cấp lại mật khẩu trang sv.dut.udn.vn

2. Để kích hoạt email Trường cấp, sinh viên truy cập vào trang sv.dut.udn.vn vào phần “Đề nghị Trường”, sau đó chọn Hỗ trợ tài khoản Email, LMS rồi chọn Tài khoản Office365 Trường cấp, sinh viên tiến hành tạo đề nghị mới và xác nhận. Sinh viên nhận mật khẩu email trường cấp tại phần phản hồi của nhà Trường.

 

 QUY TRÌNH CẤP GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN ĐỂ HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ/ VAY VỐN/ BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP/ BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN

Bước 1: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên website:

http://sv.dut.udn.vn/

Bước 2: Sinh viên chọn mục “đề nghị cấp xác nhận” trên thanh menu, sau đó chọn loại giấy xác nhận: Xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự/ Xác nhận sinh viên vay vốn/ Xác nhận sinh viên/ Bảng điểm học tập, Bảng điểm rèn luyện, chọn số lượng, và nhấn “lưu đề nghị”, giấy xác nhận của sinh viên sẽ được xác lập ở bảng phía dưới. Sinh viên chọn nút “Khẳng định” để hoàn tất quá trình đăng ký. Nếu sinh viên không đăng ký được thì có 02 cách:

- Liên hệ Phòng Đào tạo để được xử lý phần đăng ký

- Trong trường hợp Phòng Đào tạo không xử lý thì liên hệ trực tiếp với chuyên viên tương ứng với từng bàn công việc phụ trách tại Khu Hành chính 01 cửa để được hướng dẫn trực tiếp các loại giấy tờ xác nhận.

Bước 3: Sau khi đơn của sinh viên hiện lên dấu (x) ở ô Đã xử lý, sau 02 ngày sinh viên mang thẻ sinh viên đến Khu Hành chính 01 cửa để nhận Giấy xác nhận mà mình đăng ký.

- Khu Hành chính một cửa trả các loại giấy xác nhận vào các ngày thứ 2,4,6 trong tuần, thứ 3,5 xử lý các văn bản trực tiếp.

*** Các lưu ý khi đăng ký giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm:

1. Giấy xác nhận vay vốn: dùng để vay vốn, không cần điền thông tin thêm.

2. Giấy xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự: dùng để hoãn nghĩa vụ quân sự, không cần điền thông tin thêm.

3. Giấy xác nhận sinh viên (ngoại trừ giấy vay vốn và hoãn nghĩa vụ quân sự): dùng để đăng ký các trường hợp khác, ghi vào mục thông tin thêm. Ví dụ như: giảm thuế thu nhập cá nhân cho người thân, bổ sung hồ sơ cá nhân tại địa phương, bổ sung hồ sơ nhận trợ cấp, đăng ký thi tiếng anh ( trong trường hợp sinh viên mất thẻ chưa làm lại kịp) ...

4. Bảng điểm học kỳ: cần điền vô mục thông tin thêm. Ví dụ: học kỳ I năm học 2018 – 2019,...

5. Bảng điểm năm học: cần điền năm học vào mục thông tin thêm. Ví dụ: năm học 2019 – 2020...

6. Bảng điểm quá trình: không cần điền thông tin thêm.

7. Các vấn đề liên quan cần hỗ trợ như: học phí, trùng lịch học, chuyển điểm, phúc khảo…sinh viên đặt câu hỏi trên trang fr.dut.udn.vn, chọn phòng chức năng tương ứng với nội dung cần hỗ trợ, cán bộ phụ trách sẽ phản hồi trực tiếp đến sinh viên, hộp mail khu hc1c chỉ xử lý những nội dung liên quan đến Phòng CTSV và hỗ trợ mật khẩu.


CÁC THÔNG TIN KHÁC