DHBK

Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các CSĐT thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 06/8/2022

02/08/2022 20:29

Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng gửi đến các em  Công văn số 1145/TB-ĐHNN Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các CSĐT thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 06/8/2022 

Danh sách phòng thi: Tại đây

Tập huấn: Chiều ngày 05/08/2022 (chi tiết có trong công văn 1145)

Lịch thi: Ngày 06/8/2022; (giờ thi có trong công văn 1145)

Địa điểm: Thi tại phòng máy, 131 Lương Nhữ học, Đà Nẵng