DHBK

Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

09/03/2022 10:56

1. Thí sinh Thực hiện đăng ký và xét tuyển cùng với đợt xét tuyển chính thức theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đăng ký thi ĐGTD tại: https://tsa.hust.edu.vn/dk

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu
dự kiến

Nguyên tắc xét tuyển

Tiêu chí phụ
đối với các thí sinh bằng điểm

Ngưỡng ĐBCL đầu vào

1

Công nghệ sinh học

7420201

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

2

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

7420201A

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

3

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)

7480201A

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

4

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

7480201

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

5

Công nghệ chế tạo máy

7510202

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

6

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103A

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

7

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

8

Kỹ thuật Điện

7520201

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

9

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

10

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

11

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201

5

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

12

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

13

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT

7905216

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

14

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:
- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động;
- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp;
- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

PFIEV

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

15

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201B

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

16

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không

7520103B

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

17

Kỹ thuật máy tính

7480106

2

Lấy theo thứ tự ĐXT từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu

Ưu tiên điểm môn Toán cao hơn

14

Ghi chú:                                
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào là ĐXT (công bố sau khi có kết quả thi ĐGTD).                                            
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm tổ hợp bài thi ĐGTD (đã tính quy đổi về thang điểm 30)  + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng 
- Đối với mỗi ngành, Trường chỉ tổ chức đào tạo nếu tổng số thí sinh trúng tuyển theo tất cả các phương thức (tuyển thẳng, xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực,  xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2022) lớn hơn 15. Trường hợp tổng số thí sinh nhỏ hơn 15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.