DHBK

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT

09/03/2022 10:25

Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK), Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) như sau:

1. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

Xem Phụ lục 1.

2. Vùng tuyển, chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước.

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Đối tượng xét tuyển:

3.1 Tuyển thẳng: 

Nhà trường xét tuyển thẳng cho các nhóm đối tượng sau:

a) Đối tượng 1:  Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đã đạt danh hiệu (xem Phụ lục 2). 

b) Đối tượng 2: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức hoặc cử tham gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học. Giải thuộc các năm: 2020, 2021, 2022.

- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh (xem Phụ lục 3). 

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.

c) Đối tượng 3: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức hoặc cử tham gia. Giải thuộc các năm: 2020, 2021, 2022.

- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đã đạt giải (xem Phụ lục 2).

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.

d) Đối tượng 4: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07 tháng 03 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020; thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ; Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức một năm học trước khi vào học chính thức.

- Ngành xét tuyển: Một trong các ngành tuyển sinh của Trường.

- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.

đ) Đối tượng 5: Thí sinh là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định.

- Ngành xét tuyển: Một trong các ngành tuyển sinh của Trường.

e) Đối tượng 6: Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt đáp ứng quy định hiện hành của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

3.2 Ưu tiên xét tuyển: đối với thí sinh quy định tại mục 3.1.a, 3.1.b, 3.1.c  không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét vào một trong các ngành ngành khác của Trường.

4. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

4.1. Đối với tất cả các ngành (trừ ngành Kiến trúc)

* Đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến, tại địa chỉ  http://dut.udn.vn/tuyensinh2022.

Thời gian đăng ký: từ ngày 15/5 đến 17h00 ngày 15/7/2022.

- Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một hồ sơ xét tuyển (ĐKXT) ứng với đối tượng tuyển thẳng nêu ở Mục 3. Thí sinh đăng ký nhiều hơn 01 hồ sơ thì các hồ sơ nộp sau (tính theo thời điểm đăng ký) không được xét.

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Nguyện vọng nào không đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ không được xét.

- Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã thực hiện xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

* Nguyên tắc xét tuyển

- Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

- Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong số các nguyện vọng đăng ký.

- Thí sinh cung cấp thiếu minh chứng hoặc minh chứng không hợp lệ khi thực hiện đăng ký trực tuyến sẽ không được xét tuyển.

- Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên đối tượng.

* Công bố kết quả xét tuyển và xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT

- Theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

4.2. Đối với ngành Kiến trúc:

Thực hiện đăng ký và xét tuyển cùng với đợt xét tuyển chính thức theo kế hoạch của Bộ GDĐT.

5. Hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển cho mỗi đối tượng xem tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/tuyensinh2022.

Hồ sơ được nộp theo hình thức trực tuyến trong quá trình thí sinh thực hiện đăng ký. Bản gốc kèm theo các giấy tờ có liên quan khác nộp về Trường sau khi thí sinh nhận được thông báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học.

5.2. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đồng/nguyện vọng.

- Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và cung cấp minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..) khi thực hiện đăng ký trực tuyến.

Thông tin chuyển khoản:
- Đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa
- Số tài khoản:   2007201003579 - Tại: Ngân hàng Agribank, chi nhánh Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng

Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí

<Số CMND> hoặc <Số thẻ căn cước> + <nop tien TT 2022>

6. Thông tin liên hệ

Muốn biết thêm chi tiết, thí sinh vui lòng truy cập trang tuyển sinh của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tại địa chỉ http://dut.udn.vn/tuyensinh2022 hoặc liên hệ theo các địa chỉ sau:

+ Phòng Đào tạo (A123) Trường Đại học Bách khoa. Số 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng;

+ Số điện thoại hỗ trợ: 0888.477.377, 0888.577.277, 0888.377.177, 0236.3620.999.

+ Email: tuyensinhbkdn@dut.udn.vn

+ Fanpage: https://www.facebook.com/DUTpage

+ Zalo: https://zalo.me/dhbkdn2022

PHỤ LỤC 1. Danh mục ngành tuyển sinh, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT năm 2022

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ĐKXT

Chỉ tiêu dự kiến

1

Công nghệ sinh học

7420201

Nằm trong chỉ tiêu chung của ngành

2

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

7420201A

3

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)

7480201A

4

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

7480201

5

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

6

Công nghệ chế tạo máy

7510202

7

Quản lý công nghiệp

7510601

8

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701

9

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103A

10

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

11

Kỹ thuật nhiệt

7520115

12

Kỹ thuật Tàu thủy

7520122

13

Kỹ thuật Điện

7520201

14

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

15

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

16

Kỹ thuật hóa học

7520301

17

Kỹ thuật môi trường

7520320

18

Công nghệ thực phẩm

7540101

19

Kiến trúc

7580101

20

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7580201

21

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201A

22

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh

7580201B

23

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng

7580201C

24

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580202

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

26

Kinh tế xây dựng

7580301

27

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

28

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

7520118

29

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

30

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

31

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT

7905216

32

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:
- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động;
- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp;
- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

PFIEV

33

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201B

34

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không

7520103B

35

Kỹ thuật máy tính

7480106

36

Kỹ thuật ô tô

7520130

PHỤ LỤC 2. Danh mục ngành tuyển thẳng theo lĩnh vực đạt danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; theo lĩnh vực đạt giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia.

TT

Lĩnh vực thi sáng tạo khoa học kỹ thuật

Ngành được xét tuyển

Mã ngành

1

Vi sinh; Hóa sinh; Kỹ thuật y sinh; Sinh học tế bào và phân tử

Công nghệ sinh học

7420201

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

7420201A

Công nghệ thực phẩm

7540101

2

Hoá học, Khoa học vật liệu

Kỹ thuật hóa học

7520301

3

Phần mềm hệ thống

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201

Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật)

7480201A

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201B

4

Kỹ thuật Cơ khí

Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103A

Công nghệ chế tạo máy

7510202

5

Khoa học trái đất và môi trường

Quản lý Tài nguyên và môi trường

7850101

Kỹ thuật Môi trường

7520320

6

Robot và máy thông minh.

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

Kỹ thuật máy tính

7480106

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

7

Hệ thống nhúng

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT

7905216

8

Tài nguyên & Môi trường

Quản lý Tài nguyên và môi trường

7850101

Kỹ thuật Môi trường

7520320

9

Thông tin-Điện tử-Viễn thông

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

 

 

Kỹ thuật Điện

7520201

PHỤ LỤC 3. Danh mục ngành tuyển thẳng theo môn thi đạt giải Học sinh giỏi quốc gia.

TT

Môn thi HSG

Các ngành xét tuyển

Mã ĐKXT

1

Toán, Vật lý, Hoá học

Công nghệ sinh học

7420201

2

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

7420201A

3

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

7480201

4

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)

7480201A

5

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201B

6

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

7510105

7

Công nghệ chế tạo máy

7510202

8

Quản lý công nghiệp

7510601

9

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701

10

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực

7520103A

11

Kỹ thuật Cơ điện tử

7520114

12

Kỹ thuật nhiệt

7520115

13

Kỹ thuật Tàu thủy

7520122

14

Kỹ thuật Điện

7520201

15

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

16

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

17

Kỹ thuật hóa học

7520301

18

Kỹ thuật môi trường

7520320

19

Công nghệ thực phẩm

7540101

20

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7580201

21

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng

7580201A

22

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh

7580201B

23

Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dưng

7580201C

24

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

7580202

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

26

Kinh tế xây dựng

7580301

27

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

28

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

29

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT

7905216

30

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:

- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động;

- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp;

- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm.

PFIEV

31

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

7520118

32

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

7580210

33

Kỹ thuật máy tính

7480106

34

Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không

7520103B

35

Kỹ thuật ô tô

7520130

36

Toán, Vật Lý

Kiến trúc

7580101

37

Sinh học

Công nghệ sinh học

7420201

38

Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược

7420201A

39

Công nghệ thực phẩm

7540101

40

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

41

Kỹ thuật môi trường

7520320

42

Tin học

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201

43

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)

7480201A

44

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

7480201B


CÁC THÔNG TIN KHÁC