DHBK

Tình hình việc làm

20/03/2021 19:57

Bảng tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp khóa 2019 (Số liệu cập nhật theo số liệu khảo sát tháng 11.2020)

STT

Ngành

Tỷ lệ
Việc làm sau 1 năm tốt nghiệp

1

Công nghệ sinh học

100.00%

2

Công nghệ thông tin

100.00%

3

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

95.83%

4

Công nghệ chế tạo máy

94.85%

5

Quản lý công nghiệp

100.00%

6

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

100.00%

7

Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực

94.70%

8

Kỹ thuật cơ điện tử

92.06%

9

Kỹ thuật nhiệt

97.65%

10

Kỹ thuật tàu thủy

95.24%

11

Kỹ thuật điện

96.85%

12

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

96.91%

13

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

94.03%

14

Kỹ thuật hóa học

100.00%

15

Kỹ thuật môi trường

95.92%

16

Công nghệ thực phẩm

100.00%

17

Kiến trúc

100.00%

18

Kỹ thuật XD - CN Xây dựng DD&CN

99.01%

19

Kỹ thuật XD - CN Tin học xây dựng

97.60%

20

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

100.00%

21

Kỹ thuật XD công trình giao thông

99.13%

22

Kinh tế xây dựng

100.00%

23

Quản lý tài nguyên & môi trường

85.11%

24

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Đào tạo từ 2019

25

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Đào tạo từ 2019

26

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

100.00%

27

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

100.00%

28

Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV)

100.00%

29

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

Đào tạo từ 2021

30

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không

Đào tạo từ 2021

31

Kỹ thuật máy tính

Đào tạo từ 2021