TRA CỨU KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SINH RIÊNG
1. Thí sinh cần đăng ký ngành/chuyên ngành với tổ hợp trúng tuyển có điều kiện ở trên vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xét trúng tuyển chính thức. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức khi có đồng thời 3 điều kiện sau:
          - Điều kiện 1. Tốt nghiệp THPT.
          - Điều kiện 2. Đăng ký ngành/chuyên ngành với phương thức, tổ hợp trúng tuyển có điều kiện ở trên vào hệ thống đăng ký xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Điều kiện 3. Ngành/chuyên ngành trúng tuyển có điều kiện ở trên là nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển thí sinh đã đăng ký vào Hệ thống.
2. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có kết quả.