DHBK

Thông tin chung

01/06/2020 08:15

Tên trường: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Website: http://www.dut.udn.vn

Facebook: https://www.facebook.com/DUTpage

Mã tuyển sinh: DDK

Trang tin tuyển sinh 2020: http://dut.udn.vn/Tuyensinh2020

Email tuyển sinh đại học: tuyensinh2020@dut.udn.vn

Số điện thoại tuyển sinh: 0888 377 177; 0888 477 377; 0888 577 277; 0236 36 20 999

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, nguyên là Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1975. Năm 1994, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 32/CP thành lập các đại học vùng, Trường Đại học Bách khoa trở thành cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.

Trường Đại học Bách khoa có tầm nhìn “sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á” với sứ mệnh “là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ khoa học, công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước”. Mục tiêu phát triển đến năm 2025: là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, có năng lực cạnh tranh trên thị trường nhân lực quốc gia và quốc tế; là trung tâm uy tín trong nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp của quốc gia và quốc tế.

Trường Đại học Bách khoa đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội kiểm định và cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục kèm theo Quyết định số 62/QĐ-ĐBCL ngày 14/10/2016; được tổ chức kiểm định HCERES (Pháp) kiểm định và cấp chứng nhận ngày 13/06/2017. Các kết quả kiểm định của Trường và các chương trình của Trường được công bố tại website http://www.dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance/Gioithieu/id/1894

Trường đào tạo 16 chuyên ngành trình độ tiến sỹ; 17 chuyên ngành thạc sỹ; 25 ngành trình độ đại học, trong đó có 12 chương trình đã được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế:

Ba chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Sản xuất tự động, Tin học công nghiệp) đã được Ủy ban bằng tốt nghiệp Pháp (Cti) kiểm định và công nhận đạt chất lượng giai đoạn 2017-2022.

Hai chương trình tiên tiến Việt-Mỹ (ngành Điện tử viễn thông, ngành Hệ thống nhúng) đã được Tổ chức Kiểm định chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) kiểm định, công nhận đạt chuẩn chất lượng.

07 chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Công nghệ Dầu khí và khai thác dầu, Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông đã được AUN-QA kiểm định và công nhận đạt chuẩn chất lượng.

Năm 2018, Trường thành lập khoa Khoa học công nghệ tiên tiến (Faculty of Advance Science and Technology - FAST) để tập trung đầu tư hơn nữa cho 5 chương trình hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khoá tuyển sinh năm 2018, 100% chương trình chất lượng cao của Trường được thiết kế và triển khai theo mô hình “học theo dự án” (Project Based Learning - PBL), nhằm chú trọng và tăng cường hơn nữa việc nâng cao kỹ năng của người học.

Năm 2020, Trường có thêm 3 chương trình đào tạo mới, gồm: ngành Kỹ thuật máy tính; chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thuộc ngành Công nghệ thông tin và chuyên ngành Cơ khí hàng không thuộc ngành Kỹ thuật cơ khí.

Từ khoá tuyển sinh 2020, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng áp dụng mô hình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư theo Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học”, có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”, có hiệu lực từ ngày 15/02/2020. Sinh viên hoàn thành chương trình đại học (khối lượng 130 tín chỉ), thời gian khoá đào tạo từ 3,5-4,0 năm được cấp bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) hoặc hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sư (khối lượng 180 tín chỉ), thời gian khoá đào tạo 5,0-5,5 năm được cấp đồng thời bằng tốt nghiệp Đại học (Cử nhân) và bằng tốt nghiệp Kỹ sư.