HỌC BỔNG CỦA TAKEMOTO DENKI

20/05/2022 14:52

HỌC BỔNG CỦA TAKEMOTO DENKI

Đối tượng, tiêu chuẩn xét, cấp học bổng Takemoto Denki năm 2019:

- Sinh viên khóa 2016, 2017 và 2018 chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học 2019-2020 thuộc khoa Điện tử - Viễn thông và Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến.

- Kết quả học tập năm học 2018 – 2019 đạt loại “Giỏi” trở lên và kết quả đánh giá rèn luyện từ loại “Tốt” trở lên (điểm từng môn học tối thiểu ≥ 5 điểm, đảm bảo đúng tiến độ học tập theo quy định của chương trình đào tạo).

- Ưu tiên khác: Ưu tiên cho những sinh viên đạt các giải thưởng về học tập và NCKH trong năm học 2018 – 2019.

Hồ sơ tham gia sơ tuyển: Sinh viên điền thông tin đăng ký xét học bổng tại https://forms.gle/81rGtCmLmH87327m8, thời gian hoàn thành kê khai thông tin chậm nhất 11h00 ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Hồ sơ đăng ký xét, cấp học bổng Takemoto Denki năm 2019:

- Đơn xin cấp học bổng (tự viết tay);

- Bảng điểm học tập học năm học 2018-2019;

- Kết quả rèn luyện năm học 2018-2019;

- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận về thành tích học tập/NCKH trong năm học 2018-2019;

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ xét, cấp học bổng:

- Thời gian: Hạn chót nộp hồ sơ 15h00 ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Lưu ý: Chỉ nhận những hồ sơ sinh viên đăng ký tại https://forms.gle/81rGtCmLmH87327m8 và đạt yêu cầu.

- Nơi nhận hồ sơ: KHU HÀNH CHÍNH 1 CỬA SINH VIÊN (BÀN SỐ 2).