Danh sách SV nhận học bổng Vừ A Dính

19/05/2022 10:04

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của sinh viên dân tộc thiểu số, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng giá trị 1.500.000đ/suất/năm học cho các em có tên sau:

1. Hôih Thị Hoa Lớp 21H2

2. Vy Minh Hiếu Lớp 19DCLC1

Thời gian và địa điểm trao học bổng:

- Thời gian: 8h00 ngày 26/5/2022

- Địa điểm: Hội trường Cung thiếu nhi TP. Đà Nẵng.

Chúc các em học tập và rèn luyện tốt.