Chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022-2023

17/05/2022 15:16

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình học bổng Đinh Thiện Lý năm học 2022-2023 như sau:

1. Số lượng: 09 suất

2. Giá trị học bổng: 1.400.000đ/tháng, 10 tháng cho cả 2 học kỳ. Tổng cộng 14.000.000đ

3. Tiêu chí xét duyệt học bổng:

- Có kết quả học tập học kỳ I, năm học 2021-2022 đạt từ 7,0 trở lên (đối với thang 10) và 2,6 trở lên (đối với thang 4); Điểm rèn luyện 80 điểm trở lên

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa học vừa làm, phải hỗ trợ kinh tế cho gia đình;

- Tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng hoặc các phong trào sinh viên do nhà trường phát động.

4. Thời gian và thủ tục xét, cấp học bổng:

Hồ sơ đăng ký xét, cấp học bổng bao gồm:

- Thư bày tỏ nguyện vọng bằng Tiếng Anh;

- Bảng điểm học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022;

- Bảng điểm rèn luyện;

- Giấy chứng nhận hộ nghèo/ cận nghèo/ có hoàn cảnh khó khăn;

- Thư đề cử của 02 giáo viên;

- Giấy xác nhận tham gia công tác xã hội;

- Các tài liệu khác hoặc giấy chứng nhận/khen thưởng (nếu có).

Ghi chú:

- Các em sinh viên nhận học bổng, sau khi kết thúc học kỳ I (cuối tháng 1 năm sau), cần nộp bản thành tích học tập và giấy xác nhận tham gia công tác xã hội cho nhà trường. Nếu thành tích học kỳ I không đáp ứng yêu cầu và thiếu giấy xác nhận tham gia các công tác xã hội thì sinh viên đó sẽ không đủ tiêu chuẩn tiếp tục nhận học bổng học kỳ II;

- Sinh viên nhận học bổng cần có thẻ ngân hàng Vietcombank;

- Sinh viên nhận học bổng có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động do Quỹ tổ chức và chỉ được vắng mặt khi có lý do chính đáng.

- Sinh viên nhận học bổng của đơn vị khác (trong năm học 2022-2023 như HB duy trì) không được tham gia cấp học bổng Đinh Thiện Lý;

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/5/2022 đến ngày 20/5/2022

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng A111.

Link đăng ký học bổng: https://forms.gle/vSHzYCxFBwCDzq2B8