Họp phiên thứ 3 Hội đồng trường Trường ĐHBK, ĐHĐN thành công tốt đẹp

27/03/2021 14:38

Chiều ngày 26/03/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tiến hành họp phiên thứ 3 tại Phòng Khách khu A.

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, trần

Mô tả được tạo tự động
Toàn cảnh phiên họp 3 của Hội đồng trường

Tham dự phiên họp gồm 16/19 thành viên do PGS. TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì để thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường trong thời gian tới.


PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Tại phiên họp, PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường, Thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả triển khai các quyết nghị trong phiên họp lần 2 của Hội đồng trường. Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện của từng chủ trương và lộ trình thực hiện các chủ trương đã được thông qua ở phiên họp lần 2.

Ảnh có chứa văn bản, người, người đàn ông, trong nhà

Mô tả được tạo tự động
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường, Thành viên Hội đồng trường, báo cáo kết quả thực hiện quyết nghị phiên họp thứ 2 của Hội đồng trường

Trong phiên họp lần này các dự thảo về nhân sự, đào tạo, tài chính, kiểm định chất lượng, tiếp nhận tài trợ, các vấn đề chuẩn bị cho tự chủ đại học đã được đưa ra lấy ý kiến các thành viên Hội đồng trường.

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, tường

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, người đàn ông

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, người, trong nhà, con người

Mô tả được tạo tự động
Các thành viên Hội đồng trường trình bày dự thảo các quyết nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc các thành viên đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho các dự thảo, nhất là việc kiện toàn bộ máy nhân sự, hình thức tiếp nhận tài trợ, vấn đề kiểm định, cơ sở vật chất của Trường đặc biệt được các thành viên Hội đồng trường quan tâm và dành nhiều thời gian thảo luận.

Ảnh có chứa văn bản, người, đang ngồi, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa văn bản, người, người đàn ông, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa người, trong nhà, người đàn ông, làm việc

Mô tả được tạo tự động
Các Thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận về các dự thảo quyết nghị

Ngay tại phiên họp của Hội đồng trường ông Tô Văn Hùng, ông Lê Trường Kỹ cho biết sẽ tài trợ Nhà trường 01 phòng học với đầy đủ trang thiết bị hiện đại làm chuẩn nhằm giúp Nhà trường từng bước cải thiện cơ sở vật chất nhất là cơ sở vật chất phụ vụ cho người học.

Phiên họp kết thúc với 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đồng ý tán thành thông qua quyết nghị của Hội đồng trường với nhiều chủ trương quan trọng.

Ảnh có chứa cây, cỏ, ngoài trời, nhóm

Mô tả được tạo tự động
Thành viên Hội đồng trường chụp ảnh lưu niệm tại Công trình Thanh niên

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.