Giới thiệu dự án PURSEA

25/09/2023 19:51

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN

Dự án PURSEA “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” (tiếng Pháp: Pilotage universitaire rénové dans le Sud-Est asiatique), hay dự án Eramus+ CBHE 609879, thuộc khuôn khổ chương trình Erasmus+: Tăng cường năng lực các trường đại học do Liên minh Châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 – 2023.  Trang web của dự án: http://pursea.hanu.vn/

Dự án PURSEA nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học cho đội ngũ nhân sự của 8 trường đại học tại Châu Á – Thái Bình Dương, cùng với sự đồng hành của các đối tác Châu Âu tại Pháp, Bỉ và Đức. Dự án bao gồm 10 gói công việc, được giao cho 16 trường thành viên tham gia dự án. Các gói công việc bao gồm việc tổ chức các khoá tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và thực hành quản trị, nhằm 3 mục tiêu chính, đó là:

(1) Xây dựng phương pháp và bộ công cụ cần thiết nhằm tăng cường năng lực của các trường châu Á trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của từng trường;

(2) Triển khai thực hiện thí điểm một kế hoạch hành động chiến lược ưu tiên cũng như các cơ chế, công cụ quản trị hỗ trợ cho sự thay đổi;

(3) Xây dựng bộ công cụ để chia sẻ kinh nghiệm của các trường đã thực hiện dự án với các trường trong khu vực về việc xây dựng chiến lược phát triển cũng như hoạt động quản trị và quản lý trường đại học.

Trong vòng 3,5 năm, Dự án đã thực hiện nhiều hoạt động quan trọng giúp các trường đại học thành viên có thể xác định được các định hướng chiến lược ưu tiên, xây dựng chiến lược phát triển và các kế hoạch hành động cụ thể trong nhiều năm. Thông qua các buổi hội thảo, tập huấn và sự hướng dẫn của các trường đối tác Châu Âu, các trường đại học Việt Nam và Campuchia đã thành công trong việc xây dựng và triển khai thí điểm một số định hướng phát triển chiến lược liên quan tới đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy trực tuyến, truyền thông trong trường đại học..., cũng như rút ra được nhiều bài học quý giá. Bên cạnh các workshop chia sẻ kiến thức, phương pháp, các trường Châu Á cũng tham gia nhiều khoá tập huấn như: Hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị rủi ro, Tăng cường công bố và chuyển giao kết quả NCKH, Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo của HCERES (Cộng hòa Pháp). Dự án đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: tại các buổi Hội nghị tổng kết và chuyển giao kết quả dự án được tổ chức tại Phnompênh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2023, các trường đại học Việt Nam và Campuchia đã khẳng định việc áp dụng kết quả dự án vào hoạt động quản trị của đơn vị, từ đó là bước đệm vững chắc để các trường dần chuyển sang hình thức tự chủ.

Dự án được khởi đầu và thực hiện tại Việt Nam và Campuchia, tuy nhiên tất cả các trường đại học khác tại Đông Nam Á đều có thể thụ hưởng kết quả của dự án là cuốn Sách hướng dẫn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trường đại học và các videos giới thiệu Dự án có trên trang web của dự án PURSEA: http://pursea.hanu.vn/.

Sách hướng dẫn PURSEA và các video của Dự án

Trong Hội nghị tổng kết dự án diễn ra vào ngày 08/6/2023 tại Phnômpênh (Campuchia), Ban điều hành dự án đã giới thiệu tới công chúng “Sách hướng dẫn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển trường đại học” (gọi tắt là Sách hướng dẫn PURSEA). Sách có các phiên bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Khmer. Đây là kết quả của quá trình hợp tác của một đội ngũ các chuyên gia đa ngành, đa quốc gia đến từ các trường thành viên của Dự án. Sách hướng dẫn nhằm mục đích tăng cường năng lực quản trị của một trường đại học, thông qua việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển dài, trung, ngắn hạn dựa trên bối cảnh thực tiễn của Nhà trường cũng như định hướng tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trường Đại học Hà Nội (đơn vị điều phối dự án), Tổ chức đại học Pháp ngữ tại Châu Á – Thái Bình Dương (AUF) và Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Tổ chức đại học Pháp ngữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CONFRASIE) đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao và phổ biến Sách hướng dẫn cũng như tổ chức các khoá đào tạo tới các trường đại học trong khu vực có quan tâm đến hoạt động quản trị đại học.

Bên cạnh Sách hướng dẫn, các đơn vị và cá nhân quan tâm có thể theo dõi các video giới thiệu dự án, phương pháp tiếp cận mà Dự án đề xuất, nhằm xây dựng chiến lược phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động nhiều năm để triển khai chiến lược đã đề ra.

Thông tin chi tiết về hoạt động của Dự án, cũng như bản điện tử của Sách hướng dẫn và các video được đăng tải trên trang web của Dự án, tại địa chỉ: http://pursea.hanu.vn/

Địa chỉ liên hệ: Bà Nguyễn Thị Cúc Phương, Điều phối viên dự án, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội: phuongntc@hanu.edu.vn.

16 trường thành viên tham gia dự án

Trường Đại học Hà Nội (Việt Nam) là đơn vị điều phối Dự án, với sự hỗ trợ của Cơ quan đại học Pháp ngữ.

1. Trường Đại học Hà Nội

2. Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF)

3. Học viện Công nghệ Campuchia (Phnômpênh – Campuchia)

4. Đại học Khoa học Sức khoẻ (Campuchia)

5. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

6. Trường Đại học Giao thông Vận tải

7. Trường Đại học Kinh tế - Luật – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

8. Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng

9. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

10. Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) – Labo PACTE

11. Đại học Lorraine (Pháp)

12. Đại học Bordeaux Montaigne (Pháp)

13. Đại học Bretagne Occidentale (Pháp)

14. Đại học Toulon (Pháp)

15. Đại học Duisburg-Essen (Đức)

16. Đại học tự do Bruxelles (Bỉ)