Tiếp và làm việc với Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội

26/04/2023 12:33

Ngày 21/4/2023, đại diện lãnh đạo các Khoa Cơ khí, Khoa Cơ khí giao thông, Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, có PGS.TS. Trương Hoành Sơn - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng, PGS.TS. Hoàng Hồng Hải, PGS.TS. Phạm Văn Sáng; cùng các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Giám đốc các Trung tâm. Về phía Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, có PGS.TS. Lưu Đức Bình - Trưởng khoa Khoa Cơ khí; PGS.TS. Phạm Quốc Thái – Trưởng khoa Khoa Cơ khí Giao thông; PGS.TS. Trần Thanh Sơn - Trưởng khoa Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; cùng các Phó Trưởng khoa và Trưởng bộ môn.

Trong buổi làm việc, đại diện hai bên đã lần lượt giới thiệu về cơ cấu tổ chức, lịch sử hình thành và phát triển, quy mô đào tạo, các hướng nghiên cứu cũng như đề xuất các nội dung hỗ trợ, hợp tác trong thời gian đến.

A group of people sitting at long tables with flowers and water bottles

Description automatically generated with low confidence
PGS.TS. Lưu Đức Bình - đại diện Lãnh đạo 03 khoa phát biểu chào mừng Đoàn công tác Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội

PGS.TS. Lưu Đức Bình nhấn mạnh: “Mối quan hệ giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã có từ lâu khi hầu hết các giảng viên kỳ cựu của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN trong thời kỳ đầu đều xuất thân hoặc nhận được sự hỗ trợ về mặt đào tạo từ Đại học Bách khoa Hà Nội. Buổi làm việc này là cơ hội để kết nối và thắt chặt mối quan hệ đã có từ trước giữa hai Trường". Đại diện các Khoa: Cơ khí, Cơ khí giao thông, Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh đã đề xuất sự hỗ trợ về mặt chuyên môn trong các mảng đào tạo Đại học và Sau đại học, cơ sở vật chất, nhân lực; sự hợp tác trong các mảng nghiên cứu khoa học và trao đổi sinh viên từ Trường Cơ khí.

A group of people sitting around a table

Description automatically generated with medium confidence
PGS.TS. Trương Hoành Sơn - Hiệu trưởng Trường Cơ khí phát biểu

PGS.TS. Trương Hoành Sơn - Hiệu trưởng Trường Cơ khí khẳng định: “Đây chỉ là bước đầu của sự hợp tác. Hai bên sẽ có những thảo luận kỹ hơn về các mảng liên quan (đào tạo sau đại học, các đề xuất nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên…) cũng như các thảo luận riêng giữa các nhóm giảng viên chuyên môn nhằm đi đến các thoả thuận hợp tác được ký kết trong thời gian đến”.

Một số hình ảnh khác tại buổi làm việc:

Tin và ảnh: Khoa Cơ khí
Biên tập: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN