DHBK


 

 

Thông tin liên hệ

Tư vấn tuyển sinh 2023, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

0888 477 377; 0888 377 177; 0888 577 277; 0236 36 20 999

tuyensinhbkdn@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn