Phiên họp thứ 11 Hội đồng trường

05/03/2023 19:09

Ngày 03/03, Hội đồng Trường Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tiến hành phiên họp thứ 11 tại phòng khách khu A.


Toàn cảnh phiên họp

Phiên họp dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. Đây là phiên họp nhằm báo cáo và thảo luận việc triển khai các hoạt động chiến lược theo Nghị quyết của phiên họp thứ 10 và thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường trong thời gian tới.


PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường điều hành phiên họp

Tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo kết quả triển khai tình hình thực hiện các quyết nghị trong phiên họp lần 10 của Hội đồng Trường. Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện của từng chủ trương và lộ trình thực hiện các chủ trương đã được thông qua ở phiên họp lần 10. Đồng thời, báo cáo các hoạt động nổi bật của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trong quý 1 năm 2023 thông qua video được Trung tâm Học liệu và Truyền thông tổng hợp và biên tập.

Các chủ trương đã được Hội đồng Trường thảo luận bao gồm: thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN;  thông qua đề án sử dụng tài sản công; chủ trương và hạn chế mục tiêu, phạm vi đầu tư cơ sở vật chất; thông qua kế hoạch cơ sở vật chất năm 2023; xây dựng phương án giảm trừ học phí cho sinh viên, đảm bảo mức thu học phí năm 2022 – 2023 bằng mức thu học phí năm 2021-2022;  nhân sự Hội đồng trường.


Các thành viên tham gia thảo luận về các chủ trương

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc các thành viên đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý thiết thực cho các dự thảo. Đặc biệt các dự thảo về đề án sử dụng tài sản công; chủ trương và hạn chế mục tiêu, phạm vi đầu tư cơ sở vật chất; dự thảo về nhân sự Hội đồng trường được các thành viên Hội đồng Trường quan tâm và dành nhiều thời gian để thảo luận.

Cũng trong phiên họp này, Hội đồng trường đã tiến hành lấy ý kiến và 100% phiếu đồng ý thôi nhiệm vụ của 2 thành viên Hội đồng trường: Ông Nguyễn Thành (đã có đơn xin nghỉ); Ông Đoàn Quang Vinh, thành viên đương nhiệm (hết nhiệm kỳ) và miễn nhiệm thành viên Hội đồng Trường của ông Hoàng Quang Huy.

Phiên họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN