Họp phiên thứ 4 Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN thành công tốt đẹp

26/06/2021 16:17

Sáng ngày 25/06/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tiến hành họp phiên thứ 4 tại phòng khách khu A.


Toàn cảnh phiên họp thứ 4 của Hội đồng trường

Tham dự phiên họp gồm 15/19 thành viên do PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì để báo cáo và thảo luận việc triển khai các hoạt động chiến lược theo Nghị quyết của phiên họp thứ 3 và thông qua các nội dung quan trọng của Nhà trường trong thời gian tới. Đồng thời, phiên họp cũng đánh giá hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Nhà trường trong năm học 2020-2021.

Description: A picture containing person, sitting, person, indoor

Description automatically generated
PGS.TS Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường, thành viên Hội đồng trường báo cáo kết quả triển khai các quyết nghị trong phiên họp lần 3 của Hội đồng trường. Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện của từng chủ trương và lộ trình thực hiện các chủ trương đã được thông qua ở phiên họp lần 3.

Description: A picture containing text, person, indoor, table

Description automatically generated
PGS.TS. Đoàn Quang Vinh – Hiệu trưởng Nhà trường, thành viên Hội đồng trường, báo cáo kết quả thực hiện quyết nghị phiên họp thứ 3 của Hội đồng trường

Trong phiên họp lần này các dự thảo về nhân sự, đào tạo, rà soát quy chế tổ chức hoạt động của Nhà trường, sáp nhập Trung tâm Khoa học Công nghệ và Tư vấn Đầu tư vào Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng, tài chính, công tác sinh viên, tiếp nhận tài trợ đã được đưa ra lấy ý kiến các thành viên Hội đồng trường.

Description: A picture containing person, indoor

Description automatically generated

Description: A picture containing person, indoor, striped

Description automatically generated


Các thành viên Hội đồng trường trình bày dự thảo các quyết nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc các thành viên đã tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến góp ý cho các dự thảo, nhất là việc kiện toàn bộ máy nhân sự, đào tạo, tài chính và tài trợ của Trường được các thành viên Hội đồng trường quan tâm và dành nhiều thời gian thảo luận.

Description: A picture containing text

Description automatically generated

Description: A picture containing text, person, food, indoor

Description automatically generated


Các thành viên Hội đồng trường tham gia thảo luận về các dự thảo quyết nghị

Phiên họp kết thúc với 100% thành viên Hội đồng trường tham gia dự họp đồng ý tán thành thông qua quyết nghị của Hội đồng trường với nhiều chủ trương quan trọng và 100% thành viên Hội đồng trường nhất trí với báo cáo đánh giá hoạt động của Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng trường năm học 2020-2021.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.