Công bố kết quả xét tuyển sớm theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2022

02/07/2022 09:29

Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN công bố kết quả xét tuyển sớm theo phương thức tuyển sinh riêng năm 2022.

Thí sinh tra cứu kết quả tại đây