DHBK

NCS Đoàn Viết Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở với đề tài: “Nghiên cứu cải thiện độ chính xác trong xây dựng bản đồ rủi ro sạt lở đất”

02/04/2024 07:36

Sáng ngày 30/3/2024, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh (NCS) Đoàn Viết Long, chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy với đề tài: “Nghiên cứu cải thiện độ chính xác trong xây dựng bản đồ rủi ro sạt lở đất”. Đề tài dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Chí Công - Trường Khoa, Khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và TS. Nguyễn Tiến Cường, Trường Đại học Phenika.

Dưới sự chủ trì của GS.TS Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đoàn Viết Long. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua. NCS đã công bố tổng cộng 15 công trình NCKH, trong đó có 11 công trình là tác giả chính. Đặc biệt, có 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCIE Q2Scopus Q3, 02 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có chỉ số Scopus, 04 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 03 bài báo đăng hội thảo trong nước.


Toàn cảnh buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Viết Long

Đề tài đã cải thiện và nâng cao được mức độ chính xác của các dữ liệu quan trọng để lập bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất cho khu vực nghiên cứu điển hình như: Nguồn dữ liệu hiện trạng sạt lở đất, lượng mưa tích lũy lớn nhất và dữ liệu NDVI. Bằng kỹ thuật tối ưu và fine-tuning và qua phân tích đánh giá hiệu suất của một số mô hình học máy, đề tài đã tìm ra được mô hình XGBoost phù hợp, có độ chính xác cao để dự đoán nguy cơ sạt lở đất cho khu vực nghiên cứu lựa chọn điển hình vùng núi tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, xây dựng được bản đồ phân vùng nguy cơ sạt lở đất theo tần suất mưa cho khu vực nghiên cứu lựa chọn điển hình vùng núi tỉnh Quảng Ngãi, có độ tin cậy và đủ cơ sở cũng như phương pháp luận để mở rộng cho các khu vực khác tại Việt Nam.


NCS Đoàn Viết Long trình bày Luận án trước Hội đồng

Tại buổi bảo vệ, các thành viên trong Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất và một số góp ý chuyên môn để phát triển đề tài. NCS Đoàn Viết Long đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án và tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng. NCS đã nhận được 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Biên tập: Trung tâm Học liệu và truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN