DHBK

Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Nhỏ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, ngành Khoa học máy tính

05/02/2024 15:36

Chiều ngày 03/02/2024, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh (NCS) Đỗ Văn Nhỏ với đề tài: “Cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình và TS. Nguyễn Quang Vũ - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐHĐN.


PGS. TS Võ Ngọc Dương - Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Võ Trung Hùng - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Đặng Trần Khánh - Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Phản biện 1;

3. PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Phản biện 2;

4. TS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Ủy viên;

5. TS. Trịnh Công Duy - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Ủy viên;

6. PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng, Ủy viên

7. TS. Võ Đức Hoàng - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.


Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Nhỏ

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Võ Trung Hùng, Hội đồng đánh giá Luận án đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đỗ Văn Nhỏ .

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Đỗ Văn Nhỏ đã có 06 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học tuy tín ở trong và ngoài nước.


PGS.TS Võ Trung Hùng - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng


NCS Đỗ Văn Nhỏ trình bày luận án trước Hội đồng đánh giá

Luận án “Cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao” đã đạt được các kết quả chính và đóng góp mới như sau:

- Nghiên cứu tổng quan về kiểm thử phần mềm nói chung và kiểm thử đột biến nói riêng, cũng như các kỹ thuật kiểm thử đột biến, từ đó đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng kiểm thử đột biến bậc cao.

- Đề xuất kỹ thuật cải tiến đột biến bậc cao bằng cách đánh giá chất lượng đột biến bậc một, phân nhóm và sắp xếp các đột biến bậc 1 trước khi kết hợp thành đột biến bậc 2. Đề xuất quy trình tạo ra các đột biến bậc 2 cấu thành từ các đột biến bậc 1 bằng cách sử dụng thuật toán LastToFish với đề xuất ở trên, thực thi trên bộ dữ liệu thử để phân tích và đánh giá kết quả.

- Đánh giá chất lượng của các toán tử đột biến bậc 1, sử dụng những toán tử chất lượng để tạo ra các đột biến bậc cao cũng như chất lượng  các ca kiểm thử dựa trên khả năng diệt các đột biến để kết hợp thành đột biến bậc cao chất lượng hơn.

- Đề xuất giải pháp thay vì thực thi các đột biến để đánh giá chất lượng thì đưa ra dự báo  chất lượng của kiểm thử đột biến bậc cao dựa trên học máy. Luận án đã áp dụng bốn thuật toán Logistic ReGression, Random Forest, Classifier, XGBoost và LightGBM và đề xuất quy trình mô hình, thực hiện việc huấn luyện cũng như kiểm tra chéo để dự báo tỷ lệ đột biến. Điều này giúp hướng tiếp cận dự báo tỷ lệ đột biến có thể áp dụng trong thực tế để giảm thiểu công sức cho kiểm thử đột biến.


Các thành viên trong Hội đồng có nhiều đánh giá, góp ý cho đề tài của NCS

Đề tài nghiên cứu của NCS Đỗ Văn Nhỏ nhận được nhiều đánh giá, góp ý từ các thành viên của Hội đồng. Đề tài phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ ở mức cao, có ý nghĩa về mặt khoa học và có thể áp dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. NCS đã nhận được 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.

Trong niềm xúc động, NCS đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong Hội đồng chấm luận án đã có những ý kiến góp ý để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin và giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở ngày hôm nay.


Chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN