DHBK

Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Thảo bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường, ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

05/02/2024 15:26

Chiều ngày 03/02/2024, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Thu Thảo với đề tài: “Nghiên cứu phân bố nhiệt độ trong kết cấu mặt đường mềm có lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng cho khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và PGS.TS Nguyễn Quang Phúc - Trường Đại học Giao thông Vận tải.


PGS. TS Võ Ngọc Dương - Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên (Theo Quyết định):

1. PGS.TS Phan Cao Thọ - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS Hoàng Quốc Long - Viện Kỹ thuật công trình đặc biệt, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Phản biện 1;

3. PGS.TS Lê Văn Bách - Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, Phản biện 2;

4. PGS.TS Đỗ Thắng - Trường Đại học Thủy lợi, Phản biện 3;

5. PGS.TS Nguyễn Mạnh Tuấn - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên 1;

6. TS. Nguyễn Văn Châu - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO, Ủy viên 2;

7. TS. Phạm Ngọc Phương - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN, Thư ký Hội đồng.


Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Thảo

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Phan Cao Thọ, Hội đồng đánh giá Luận án đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Trần Thị Thu Thảo.


PGS.TS Phan Cao Thọ - Chủ tịch Hội đồng

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Trần Thị Thu Thảo đã có 12 bài báo được đăng trên các tạp chí hội thảo chuyên ngành trong nước và ngoài nước, trong đó có 03 bài báo thuộc danh mục tạp chí quốc tế uy tín Q1; 03 bài báo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế trong danh mục Scopus và WoS; 06 bài thuộc các tạp chí uy tín trong nước. Ngoài ra, NCS Trần Thị Thu Thảo được vinh dự nhận 02 năm học bổng liên tục theo “Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước của Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF), Viện nghiên cứu dữ liệu lớn (VinBigData)”. Đã nghiệm thu thành công 02 đề tài cấp cơ sở với vai trò chủ nhiệm đề tài, hiện đang chủ nhiệm 01 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng và tham gia 01 đề tài Nafosted.


NCS Trần Thị Thu Thảo trình bày Luận án trước Hội đồng

Luận án “Nghiên cứu phân bố nhiệt độ trong kết cấu mặt đường mềm có lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng cho khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng” được thực hiện với mục đích nghiên cứu phát triển mô hình dự đoán phân bố nhiệt trong KCMĐ mềm có cấu tạo lớp mặt BTN trên lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CPĐD GCXM) thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, từ đó đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến phân bố nhiệt độ trong KCMĐ, đồng thời làm căn cứ đề xuất nhiệt độ áp dụng trong thực tiễn công tác thiết kế, kiểm tra và đánh giá chất lượng KCMĐ, nhằm hạn chế các hư hỏng của KCMĐ dưới tác dụng của tải trọng và khí hậu thời tiết trong quá trình khai thác.

Những đóng góp mới của Luận án gồm:

*Về mặt khoa học:

- Luận án xây dựng phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu đến phân bố nhiệt trong KCMĐ mềm, áp dụng cụ thể cho khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng; đồng thời chỉ ra được ảnh hưởng của nhiệt độ đến thông số nhiệt lý vật liệu mặt đường và phân bố nhiệt độ trong KCMĐ;

- Phát triển mô hình dự báo phân bố nhiệt độ trong KCMĐ mềm có lớp móng CPĐD GCXM khu vực khí hậu Quảng Nam-Đà Nẵng, dựa trên các phương pháp phân tích hồi quy phi tuyến, mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) và mô phỏng bằng phần mềm ANSYS; đồng thời có thể mở rộng nghiên cứu cho các loại KCMĐ sử dụng vật liệu khác nhau, ở các vùng khí hậu khác nhau.

*Về mặt thực tiễn:

- Phát triển được thiết bị cho phép xác định được các thông số nhiệt lý vật liệu mặt đường giúp cho việc dự báo phân bố nhiệt độ trong KCMĐ chính xác hơn. Thiết bị phù hợp với các loại vật liệu mặt đường và kích cỡ mẫu thí nghiệm chế bị theo các phương pháp chế bị mẫu đang được sử dụng hiện nay. Đây là thiết bị hoàn toàn mới tại Việt Nam, hiện đang được nhóm nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện và tiến hành các thủ tục đăng ký thương mại hóa.

- Luận án đề xuất nhiệt độ tham chiếu để các đơn vị có liên quan có thể xem xét lựa chọn nhiệt độ sử dụng trong tính toán thiết kế kết cấu nền mặt đường thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng, đồng thời kiến nghị xem xét sử dụng mô hình dự báo nhiệt độ để dự báo nhiệt độ mặt đường khi thực hiện thí nghiệm mô đun đàn hồi KCMĐ mềm.


Các thành viên trong Hội đồng có nhiều đánh giá, góp ý cho đề tài của NCS

Đề tài nghiên cứu của NCS Trần Thị Thu Thảo nhận được nhiều đánh giá, góp ý từ các thành viên của Hội đồng. Đề tài phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ ở mức cao, có ý nghĩa về mặt khoa học và tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. NCS đã nhận được 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án.


Các giảng viên hướng dẫn nhận xét về quá trình học tập, nghiên cứu của NCS

Trong niềm xúc động, NCS đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong Hội đồng chấm luận án đã có những ý kiến góp ý để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các thầy cô Khoa Xây dựng Cầu đường và giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án cấp Trường ngày hôm nay.

Một số hình ảnh lưu niệm:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN