DHBK

Trường Đại học Bách khoa hỗ trợ triển khai giải pháp tôn tạo kiến trúc cảnh quan Làng cổ Phong Nam

12/09/2023 10:16

Với uy tín học hiệu  gần 50 năm đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã nhận được sự tin tưởng và trọng thị của chính quyền và nhân dân xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang qua công văn số 308/UBND-VHXH ngày 18/8/2023 của Uỷ ban Nhân dân xã Hoà Châu về việc hỗ trợ triển khai giải pháp tôn tạo làng Phong Nam thuộc Xã Hoà Châu.

Qua xem xét các điều kiện và nguồn lực, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã có công văn số 3443/ĐHBK-KHCN&HTQT phúc đáp về việc hỗ trợ triển khai giải pháp tôn tạo làng Phong Nam, Xã Hòa Châu để thực hiện sứ mệnh gắn kết và phục vụ cộng đồng của mình. Nhà trường cam kết mạnh mẽ việc ủng hộ các nhà khoa học, các nhóm nghiên cứu của trường trong xúc tiến các công việc cụ thể như công văn 308/UBND-VHXH và giao cho Khoa Kiến trúc làm đầu mối liên lạc, chủ động làm việc với xã Hòa Châu và thôn Phong Nam để cụ thể hóa các nội dung công việc cần triển khai.


Các công trình Nhà thờ chư phái tộc tại thôn Phong Nam

Để triển khai công việc, từ ngày 05/9/2023,  Khoa Kiến trúc đã tổ chức thành 08 nhóm nghiên cứu với 100 sinh viên, dưới sự hướng dẫn của các giảng viên để thực hiện đo vẽ tại các công trình gồm Công trình kiến trúc Pháp - Nhà thờ Phú Thượng, các nhà cổ dân gian gồm Nhà thờ gỗ Phú Thượng, Đặng Thị Túy Phong, Đặng Công Nông, Thi Lý Thanh, Đặng Nga, Đặng Tao, Tán Tỉnh, Ông Thị Mãn, Lê Văn Bá, Trần Nhật Duật và các Công trình tôn giáo, tín ngưỡng dân gian gồm Nhà thờ chư phái tộc Quan Châu, Nhà thờ tiền hiền làng Phong Lệ.


Các nhóm tiến hành thực hiện đo vẽ cụ thể chi tiết các công trình

Tại đây, các nhóm sinh viên đã tiến hành tìm hiểu về các công trình, thực hiện đo vẽ cụ thể chi tiết các công trình. Sau đó tái hiện lại các công trình qua các bản vẽ chi tiết và lập lại hồ sơ hoàn chỉnh về công trình di tích, di sản mà chưa có dữ liệu hồ sơ để chính quyền lưu trữ giúp cho địa phương thuận lợi trong việc trùng tu, bảo dưỡng hoặc khôi phục các công trình sau này.

Trước đó, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã có các hoạt động hỗ trợ chính quyền Huyện Hòa Vang gồm: Viết báo khoa học về di sản kiến trúc thôn Phong Nam, đăng ký đề tài nghiên cứu về "Nghiên cứu thiết lập hệ thống quản lý phục dựng, tôn tạo và phát huy giá trị di sản kiến trúc và cảnh quan làng cổ ở đồng bằng huyện Hòa Vang nhằm đảm bảo phát triển gắn với giữ gìn bản sắc của cộng đồng"; Mời các đoàn nghiên cứu về tổ chức Workshop về Kiến trúc quy hoạch ở Hòa Vang nói chung và Phong Nam nói riêng; Tham gia họp hiến kế phát triển du lịch cộng đồng, bảo vệ di sản và bảo vệ hệ giá trị làng cổ Phong Nam, …


Các nhóm nghiên cứu tiến hàng vẽ phác họa sau khi đo đạc số liệu

Trong thời gian tới, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN sẽ có nhiều hoạt động phối hợp, gắn bó đồng hành lâu dài với địa phương, đóng góp trí tuệ và nguồn lực trong việc bảo vệ và phát huy giá trị làng cổ, di sản, …

Với trách nhiệm xã hội, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị trong các hoạt động phục vụ cộng đồng, chung tay vì một cộng đồng mỹ quan hơn trong thời gian đến.


Các nhóm nghiên cứu làm việc với tinh thần vui vẻ, hăng say

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHĐN