DHBK

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm Thanh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp Trường với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng từ trường để nâng cao hiệu quả cấp đông fillet cá tra Việt Nam”

11/09/2023 11:38

Sáng ngày 09/9/2023, tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra buổi bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Tâm Thanh với đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng từ trường để nâng cao hiệu quả cấp đông fillet cá tra Việt Nam”, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Chí Chính và TS. Nguyễn Thành Văn.

A group of people sitting at a table

Description automatically generated
Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Trần Thanh Sơn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Chủ tịch Hội đồng;

2. PGS.TS. Hoàng An Quốc - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; Phản biện 1;

3. GS.TS Lê Chí Hiệp - Trường Đại học Bách khoa, Đại học QG-HCM; Phản biện 2;

4. PGS.TS. Đặng Trần Thọ - Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phản biện 3;

5. PGS.TS. Lại Ngọc Anh - Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội; Ủy viên 1;

6. TS. Phạm Duy Vũ - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Ủy viên 2;

7. TS. Thái Ngọc Sơn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Thư ký Hội đồng.

A person standing in front of a table with other people

Description automatically generated
PGS.TS. Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thông qua lý lịch khoa học của NCS

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Thanh Sơn, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh. Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã công bố 05 bài báo liên quan đến đề tài luận án, trong đó có 02 bài thuộc danh mục Scopus, 02 bài Hội nghị quốc tế và 01 bài đăng ở tạp chí trong nước; 01 bằng sở hữu trí tuệ. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

A person standing in front of a banner

Description automatically generated
NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh trình bày tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Nội dung của luận án là nghiên cứu ứng dụng công nghệ cấp đông hiện đại thay cho công nghệ cấp đông gió truyền thống. Từ trường tĩnh và từ trường dao động đã được ứng dụng để hỗ trợ quá trình cấp đông gió nhằm giảm thời gian cấp đông và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, để đánh giá chất lượng sản phẩm fillet cá tra sau khi cấp đông, các kỹ thuật phân tích màu sắc, tỉ lệ hao hụt khối lượng, tính chất cơ lý đã được áp dụng đối với các mẫu cấp đông có hỗ trợ từ trường, cấp đông gió thông thường và các mẫu cấp đông thương mại trên thị trường.

A person in a red dress standing in front of a table with flowers

Description automatically generated
NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh trả lời các câu hỏi phản biện từ Hội đồng

Đây là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới ở Việt Nam, lần đầu tiên được nghiên cứu một cách chi tiết. Đề tài có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong việc nâng cao chất lượng thực phẩm xuất khẩu, đặc biệt thủy hải sản. Đối với các thị trường như EU, Nhật Bản hay Bắc Mỹ, một trong những yêu cầu quan trọng là thời gian cấp đông thực phẩm xuất khẩu phải ngắn, nhằm đảm bảo tính chất nguyên bản của thực phẩm. Dưới tác động của từ trường thời gian cấp đông giảm đáng kể thì đây là hướng khả thi và hiệu quả.

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh nhận được nhiều đánh giá, góp ý và ý kiến phản biện đến từ Hội đồng. Nội dung luận án phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện luận án một cách tốt nhất.

NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 07/07 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án trực tiếp.

A person and person standing in front of a banner

Description automatically generated
Lãnh đạo khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh

A group of people standing together

Description automatically generated

A group of people standing together

Description automatically generated

A group of people holding flowers

Description automatically generated
NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

Trong niềm xúc động, NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án, để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các Thầy Cô Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án.

A person and person holding flowers

Description automatically generated

A group of women holding flowers

Description automatically generated
Chụp hình lưu niệm cùng gia đình, bạn bè

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN