DHBK

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tâm Thanh bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt

13/09/2022 11:50

Sáng ngày 10/9/2022, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của trường điện từ đến quá trình cấp đông cá da trơn fillet tại Việt Nam”, chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Chí Chính và TS. Nguyễn Thành Văn.


Toàn cảnh Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ

Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ gồm 07 thành viên:

1. PGS.TS. Trần Thanh Sơn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Đặng Thành Trung - Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM; Phản biện 1.

3. TS. Hà Anh Tùng - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM; Phản biện 2.

4. PGS.TS. Võ Chí Chính - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Ủy viên.

5. TS. Huỳnh Ngọc Hùng - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Ủy viên.

6. PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Ủy viên.

7. TS. Thái Ngọc Sơn - Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN; Thư ký Hội đồng.


PGS.TS. Võ Ngọc Dương – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đọc quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Thanh Sơn, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh. Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường, NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã có 5 bài báo liên quan đến đề tài luận án, trong đó có 04 bài báo quốc tế.

Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động
NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh trình bày tóm tắt Luận án trước Hội đồng

Được biết, nội dung của luận án là nghiên cứu ứng dụng công nghệ cấp đông hiện đại thay cho công nghệ cấp đông gió truyền thống. Từ trường tĩnh và từ tường dao động đã được ứng dụng để hỗ trợ quá trình cấp đông gió nhằm giảm thời gian cấp đông và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, để đánh giá chất lượng sản phẩm fillet cá tra sau khi cấp đông, các kỹ thuật phân tích màu sắc, tỉ lệ hao hụt khối lượng, tính chất cơ lý đã được áp dụng đối với các mẫu cấp đông có hỗ trợ từ trường, cấp đông gió thông thường và các mẫu cấp đông thương mại trên thị trường.

Ảnh có chứa trong nhà, tường, trần, phòng

Mô tả được tạo tự động

Ảnh có chứa trong nhà, tường, trần, người

Mô tả được tạo tự động
Hội đồng đánh giá về Đề tài

Đề tài nghiên cứu của NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh nhận được nhiều đánh giá, góp ý và ý kiến phản biện đến từ Hội đồng. Nội dung luận án phù hợp với chuyên ngành, hàm lượng khoa học cao, đáp ứng quy định của một luận án tiến sĩ, tính ứng dụng cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra nhiều góp ý mang tính xây dựng để NCS hoàn thiện luận án một cách tốt nhất.

NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã trả lời tất cả các ý kiến phản biện của Hội đồng chấm luận án một cách rành mạch và nhận được 7/7 phiếu đồng ý từ Hội đồng chấm luận án trực tiếp.


NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

Trong niềm xúc động, NCS Nguyễn Thị Tâm Thanh đã gửi lời cảm ơn chân thành đến những ý kiến đánh giá từ Hội đồng chấm luận án, để NCS tiếp tục rà soát lại nội dung và hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình một cách tốt nhất. Đồng thời NCS đã gửi lời cảm ơn đến đến các Thầy Cô Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh và các giảng viên hướng dẫn, đồng nghiệp, đặc biệt là gia đình đã luôn động viên, khích lệ để NCS có thể bảo vệ thành công luận án trong ngày hôm nay.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN