DHBK

Thông báo học bổng Acecook năm 2022

03/08/2022 07:38

Phòng Công tác sinh viên thông báo học bổng Acecook năm 2022, nội dung như sau:

✏Giá trị học bổng: 11.500.000 VNĐ/suất.

✏Số lượng học bổng: 10 suất.

✏Hồ sơ dự tuyển:

Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển tại link: http://scholarship.acecookcareer.com

✏Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ 00:00 ngày 02/07/2022 đến hết 24:00 ngày 05/08/2022.

✏Chi tiết xem tại: https://dutudn-my.sharepoint.com/.../EUBTrr...

⏳⏳⏳ Hẹn thời gian và chuẩn bị hồ sơ để săn học bổng nhé. Chúc các em thành công.

👌 Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động, giúp học tập và rèn luyện nhiều kỹ năng, tích điểm hoạt động phục vụ cộng đồng, ưu tiên xét cấp học bổng.