DHBK

Hơn 50 cán bộ tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022

30/06/2022 12:18

Thực hiện chương trình công tác năm học 2021-2022, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn, trong 02 ngày 25 và 26/6/2022, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình tập huấn công tác công đoàn. Tham dự Chương trình có hơn 50 cán bộ công đoàn là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn trường và Ủy viên Ban Chấp hành của 20 công đoàn bộ phận trực thuộc.


Cán bộ công đoàn tham gia Chương trình tập huấn

Chương trình tập huấn bao gồm 3 phần:

Phần 1: Chế độ, chính sách, văn bản liên quan đến quyền lợi của viên chức người lao động trong trường đại học do TS. Lê Mai Anh, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Đà Nẵng trình bày.

Phần 2: Những điểm mới trong Điều lệ Công đoàn sửa đổi – Nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn (cấp cơ sở) do Bà Đinh Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trình bày.

Phần 3: Các hoạt động trải nghiệm, giao lưu cán bộ công đoàn.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
TS. Lê Khánh Toàn – Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu

Các đại biểu dự Chương trình tập huấn đã lần lượt được nghe phần trình bày của các Báo cáo viên và trao đổi thảo luận sôi nổi liên quan đến các nội dung mà báo cáo viên trình bày.

Mở đầu, TS Lê Mai Anh – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng đã truyền đạt những nội dung liên quan đến Bộ luật lao động năm 2019, cụ thể về các chế độ nghỉ phép, chế độ thai sản, quy định chế độ làm việc đối với giảng viên, quy định về tập sự, luật bảo hiểm xã hội, các chế độ đào tạo, bồi dưỡng và các chức danh nghề nghiệp,... Đồng thời, triển khai, cập nhật một số điểm mới trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng ban hành năm 2021.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated with medium confidence
TS. Lê Mai Anh – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Đại học Đà Nẵng chia sẻ các nội dung tại buổi tập huấn

Tiếp theo, các nội dung liên quan đến phương pháp hoạt động công đoàn, điều lệ công đoàn, nhiệm vụ và quyền hạn của công đoàn cơ sở (CĐCS), Tổ Công đoàn cũng được Bà Đinh Thị Thanh Hà –Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng truyền đạt chi tiết và cặn kẽ.

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
TS. Đinh Thị Thanh Hà –Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng trình bày nội dung đến nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn (cấp cơ sở)

Trong phần thảo luận, các đồng chí cán bộ CĐCS đã phản ánh, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của viên chức, người lao động cũng như trong hoạt động công đoàn. Các ý kiến đều được giải đáp cụ thể, rõ ràng.

A person speaking into a microphone in front of a group of people

Description automatically generated with medium confidence

A person speaking into a microphone

Description automatically generated
Các đại biểu trao đổi thảo luận tại buổi tập huấn

Sau thời gian tập huấn, các đại biểu đã tiếp thu được nhiều kiến thức và trải nghiệm thực tế bổ ích, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐCS, giúp đội ngũ cán bộ CĐCS thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

A group of people posing for a photo

Description automatically generated
Cán bộ công đoàn và Báo cáo viên chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN