DHBK

Hội thảo tập huấn đánh giá hiệu quả mức độ đạt chuẩn đầu ra sinh viên

27/12/2021 10:39

Trong hai ngày 22 và 23/12/2021, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Văn phòng Trường Đại học Bang Arizona tại Hồ Chí Minh và Dự án BUILD-IT tổ chức thành công hội thảo trực tuyến “Đánh giá hiệu quả mức độ đạt chuẩn đầu ra sinh viên” với sự quan tâm và tham dự, thảo luận sôi nổi của 48 cán bộ, giảng viên Nhà trường.

Đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra hiện nay nhận được mối quan tâm rất lớn từ các cơ sở giáo dục Đại học, đặc biệt trong bối cảnh Trường Đại học Bách Khoa đang trong quá trình tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo AUN-QA V4.0. Trong hội thảo, cán bộ và giảng viên tham gia đã được củng cố kiến thức cũng như được hiểu rõ hơn về phương pháp “Đánh giá hiệu quả mức độ đạt chuẩn đầu ra sinh viên” trên cơ sở tham khảo ví dụ các chuẩn đầu ra xây dựng theo ABET dành cho khối Kỹ thuật.  Chuyên gia ASU còn hướng dẫn cách xây dựng các PI cho các chuẩn đầu ra này và phương pháp đánh giá mức độ đạt được các chuẩn đầu ra đó.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Một vài hình ảnh tại Hội thảo như bên dưới:

Phòng KT & ĐBCLGD