DHBK

Thành quả của đợt kiểm định online tháng 10 năm ngoái

11/06/2021 16:00

🔥[Thêm 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng AUN-QA]🔥

🎯Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN vừa được Mạng lưới Đảm bảo chất lượng của Hệ thống các trường đại học ASEAN (AUN-QA) gửi Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng 4 chương trình đào tạo đợt kiểm định tháng 10/2020 gồm:

1. Công nghệ thực phẩm.

2. Kỹ thuật Xây dựng - CN xây dựng dân dụng và công nghiệp

3. Kỹ thuật cơ khí - CN cơ khí động lực.

4. Kỹ thuật Cơ -điện tử.

⭐️Đây là vinh dự cũng là niềm tự hào, khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường xứng tầm khu vực và quốc tế.

💥Tính đến tháng 06/2021, Nhà trường có 03 CTĐT Kỹ sư Chất lượng Cao Việt – Pháp (PFIEV) được đánh giá công nhận và tái công nhận đạt chuẩn CTI, 16 CTĐT đạt chuẩn AUN-QA; thực hiện thành công kiểm định Trường bởi Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (2016) và được chứng nhận kiểm định của Tổ chức HCERES, Châu Âu (2017).