DHBK

Họp 04 trường đại học về kiểm định chất lượng giáo dục

04/06/2021 08:22

Vào lúc 14h00 ngày 31/05/2021 đã diễn ra cuộc họp trực tuyến về công tác Kiểm định chất lượng giữa 04 Trường Đại học, bao gồm Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Xây dựng. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.

Tham dự cuộc họp gồm có đại diện từ 04 Trường Đại học bao gồm Ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Đào tạo, Khoa và cán bộ viên chức có liên quan.

Cuộc họp nhằm mục đích trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn CTI, HCERES (châu Âu) và ASIIN (Đức). Các Trường thảo luận lộ trình kiểm định chất lượng theo CTI và HCERES, thống nhất kế hoạch làm việc chung, hợp tác và chia sẻ nhằm đạt được hiệu quả cao nhất và kết quả tốt nhất.

Đối với kiểm định theo ASIIN, nhận thấy đây là một tổ chức kiểm định mới nhưng mang đến lợi ích cao mà Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM là đơn vị tiên phong đi theo tiêu chuẩn này, 03 Trường Đại học còn lại cũng thống nhất đồng ý sẽ triển khai trong kế hoạch kiểm định chất lượng của Nhà trường. Đồng thời 04 Trường thỏa thuận lên phương án làm việc chung trong tương lai cho tiêu chuẩn kiểm định này.

Một số hình ảnh cuộc họp:

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

PGS.TS Đoàn Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng phát biểu khai mạc. Thầy đề cao việc 04 Trường hợp tác cùng thực hiện công tác kiểm định chất lượng, thể hiện tính đoàn kết cũng như mang lại lợi ích cho các Trường. Các Trường sẽ có những hoạt động chung, làm việc với nhau nhiều hơn, hỗ trợ nhau đạt hiệu quả cao nhất.

A group of people sitting at a table with laptops

Description automatically generated with low confidence
Thầy PGS.TS Trần Thiên Phúc, Phó Hiệu trưởng, trường Đại học Bách Khoa TPHCM phát biểu

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD