Chú ý: Nếu bạn quên mật khẩu thì sử dụng số điện thoại đã đăng ký nhắn tin đến số ĐT: 0903579026 (cô Khánh Vân) để xin cấp lại mật khẩu.
Cú pháp: Họ và tên, Số CMND xin cấp lại mật khẩu gửi đến 0903 579 026.