DHBK

Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủy - backup

Giới thiệu chung

Ngoài nhiệm vụ đào tạo đại học, từ năm 1994, khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện đã tuyển sinh đào tạo sau đại học bậc Thạc sỹ với chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy.


Biểu đồ đào tạo Cao học của Khoa từ năm 1994 đến năm 2010

Ngoài ra, trong khuôn khổ của chương trình hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Nice Sophia Antipolis của Cộng hòa Pháp về hợp tác đào tạo sau đại học đa ngành, từ năm 2009, khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện đã phối hợp tổ chức đào tạo trình độ Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý nguồn nước. Chương trình Thạc sỹ Quản lý nguồn nước được dạy bằng tiếng Anh theo chương trình của Đại học Nice Sophia Antipolis và do Đại học Nice Sophia Antipolis (Pháp) cấp bằng.

Cán bộ phụ trách

1. Cán bộ quản lý: PGS.TS. Nguyễn Chí Công
Tel : 0905.150.703
Email : chicongbkdn@gmail.com

2. Giáo vụ: TS. Vũ Huy Công
Tel : 0914.248.168
Email : vhcongtltd@yahoo.com.vn

Chương trình đào tạo

Nội dung chương trình đào tạo được phân bố như sau :

- Tổng số tín chỉ chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu: 51TC

- Tổng số tín chỉ chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng: 46TC

NỘI DUNG

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

HỌC PHẦN CHUNG CHO HAI ĐỊNH HƯỚNG

Kiến thức chung

Triết học

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

1

Tổng cộng

4

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành bắt buộc

Cơ học đất và nền móng nâng cao

2

Thủy văn nâng cao

2

Thủy lực tính toán năng cao

2

Công trình thủy nâng cao

2

Phương pháp số trong cơ học nâng cao

2

Chỉnh trị sông nâng cao

2

Mô hình hóa hệ thống tài nguyên nước

2

Quy hoạch và quản lý nguồn nước

2

 

Đánh giá tác động môi trường

2

 

Kinh tế thủy lợi

2

 

Tổng cộng

20

HỌC PHẦN CHO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU
Học phần bắt buộc

Kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên ngành

1

Phần tử hửu hạn nâng cao trong CH chất lỏng

2

Tổng cộng

3

Học phần tự chọn

Ứng dụng mô hình toán chất lượng nước

2

Ứng dụng mô hình toán thủy văn

2

Ứng dụng mô hình toán thủy lực

2

Ứng dụng GIS nâng cao

2

Lý thuyết độ tin cậy trong kỹ thuật công trình

2

Tin học ứng dụng

2

Điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa

2

Cơ học nước ngầm nâng cao

2

Khắc phục sự ảnh hưởng dòng chảy trong thi công

2

Độ bền công trình bê tông

2

Xác suất và thống kê ứng dụng

2

Thực tập chuyên ngành công trình thủy

2

Kỹ thuật ven bờ biển

2

Vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa

2

Tổng cộng

12/28

HỌC PHẦN CHO ĐINH HƯỚNG ỨNG DỤNG
Học phần tự chọn

Ứng dụng mô hình toán chất lượng nước

2

Ứng dụng mô hình toán thủy văn

2

Ứng dụng mô hình toán thủy lực

2

Ứng dụng GIS nâng cao

2

Lý thuyết độ tin cậy trong kỹ thuật công trình

2

Tin học ứng dụng

2

Điều tiết dòng chảy cho hệ thống hồ chứa

2

Cơ học nước ngầm nâng cao

2

Khắc phục sự ảnh hưởng dòng chảy trong thi công

2

Độ bền công trình bê tông

2

Xác suất và thống kê ứng dụng

2

Thực tập chuyên ngành công trình thủy

2

Kỹ thuật ven bờ biển

2

Vận chuyển bùn cát và bồi lắng hồ chứa

2

 Phần tử hửu hạn nâng cao trong CH chất lỏng

2

Tổng cộng 

12/30

Luận văn

 

10 – 12

 Kế hoạch học tập chuẩn

Học kỳ 1

STT

Tên học phần

TC

 1

 Phần kiến thức chung

4

 2

 Các học phần bắt buộc

14-15

Học kỳ 2

STT

Tên học phần

TC

 1

 Các học phần bắt buộc (tiếp)

6-8

 2

 Các môn học tự chọn

12

Học kỳ 3

STT

Tên học phần

TC

 1

Luận văn tốt nghiệp định hướng ứng dụng

10

 2

Luận văn tốt nghiệp định hướng nghiên cứu

12

Quy trình đào tạo

Thời gian đào tạo trong 02 năm, học viên sau khi hoàn thành các môn học theo khung chương trình nêu trên, sẽ làm các bước tiếp theo :

- Đệ trình đề cương lên Hội đồng khoa học Khoa

- Tiến hành thực hiện luận văn trong thời gian 04 tháng

- Đệ trình bản thảo luận văn lên Hội đồng khoa học Khoa trước khi bảo vệ ít nhất 1 tháng

- Chỉnh sửa và chuẩn bị bảo vệ tại Đại học Đà Nẵng

Trường hợp, học viên nào không hoàn thành kịp thì phải làm đơn gia hạn theo đúng quy định Đào tạo Sau đại học của Đại học Đà Nẵng.