K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo 150 tín chỉ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy được xây dựng với chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận của ABET (Hội đồng kiểm định các chương trình đào tạo khối kỹ thuật công nghệ – một tổ chức của Mỹ có uy tín trên thế giới).

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

Sau khi tốt nghiệp, Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy của trường Đại học Bách khoa –ĐHĐN có năng lực (khả năng):

1. Khả năng áp dụng các kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật cơ sở.

2. Khả năng thiết kế và thực hiện các thí nghiệm, đo đạc. Biết phân tích và đánh giá số liệu đầu vào và kết quả đầu ra trong một quy trình tính toán và thiết kế.

3. Khả năng thiết kế và thi công kết cấu công trình xây dựng cơ bản nói chung và công trình thủy nói riêng đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.

4. Có kiến thức rộng để hiểu biết các tác động của giải pháp kỹ thuật đến kinh tế xã hội trong bối cảnh hội nhập, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

5. Khả năng ứng dụng kiến thức chuyên ngành trong nghiên cứu khoa học.

6. Có nền tảng kiến thức cơ bản để tự nghiên cứu và học tập suốt đời.

7. Có các kỹ năng: làm việc nhóm, giao tiếp, đọc, thuyết trình và công bố công trình nghiên cứu khoa học.

8. Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và trình độ ngoại ngữ đạt bậc 3 theo Thang Năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

9. Có khả năng sử dụng các phần mềm và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại để giải quyết các vấn đề trong nghiên cứu, thiết kế, thi công, quản lý và vận hành liên quan đến ngành và chuyên ngành đào tạo.

10. Nhận thức rõ về trách nhiệm, quyền hạn, đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng luật pháp nhà nước.

11. Nắm bắt và tuân thủ các văn bản quy định liên quan đến ngành và chuyên ngành như: Luật xây dựng, Quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành và các thông tư hiện hành.

Thời gian đào tạo

Sinh viên có thể hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy trong thời gian từ 4 đến 4,5 năm. Thời gian để hoàn thành khối kiến thức đại cương và khối kiến thức cơ sở ngành từ 2,5 đến 3 năm. Khối kiến thức chuyên ngành và đồ án tốt nghiệp sẽ được hoàn thành trong 1,5 năm.

Học song song hai văn bằng

Với chương trình đào tạo tín chỉ được thiết kế linh hoạt, sinh viên có thể học cùng lúc hai văn bằng thuộc hai lĩnh vực xây dựng khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực của từng sinh viên, khi tốt nghiệp, ngoài được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Thủy, sinh viên còn có thể được cấp thêm bằng Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng, hoặc Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông, hoặc Kỹ sư kinh tế quản lý dự án.

Tỷ lệ có việc làm

Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 100% có việc làm sau thời gian tốt nghiệp 12 tháng (2018).

Vị trí việc làm, mức lương trung bình

Sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc tại:- Các Sở, Ban ngành thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Các Ban quản lý dự án xây dựng;
- Các tổng công ty hoặc công ty xây dựng;
- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng trong lĩnh vực xây dựng;
- Thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Mức lương trung bình: 8 triệu - 10 triệu


CÁC THÔNG TIN KHÁC