K. XD Thủy lợi & Thủy điện

Liên hệ

Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện

Phòng A321 – tầng 3 khu A – Trường Đại học Bách khoa

Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: (0236)3 841 296

Fax: (0236)3 842 771 - Email: k.xdtl@dut.udn.vn

Thư ký: Hồ Anh Dung

Số điện thoại: 0932 44 27 66

Email: hadung911@gmail.com

Giáo vụ khoa: Vũ Huy Công

Số điện thoại: 0914 248 168

Email: vhcongtltd@yahoo.com.vn 


CÁC THÔNG TIN KHÁC